Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Hur brexit påverkar transport och kommunikation

Traficom har inom området för transport och kommunikation sammanställt information om brexit-situationen för aktörer inom transport- och kommunikationssektorn och privatpersoner. De aktuella uppgifterna uppdateras på sidorna så snart som möjligt.

Aktuellt

I och med Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (31.1.2020) inleds en övergångsperiod som pågår till slutet av året. Under övergångsperioden tillämpas rådande bestämmelser, som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem.

Under årets lopp förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation. Senast vid utgången av övergångsperioden blir det klart vilka frågor EU och Storbritannien når överenskommelse om och hur framtiden ser ut inom dessa sektorer. På grund av den snäva tidtabellen för förhandlingarna kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge den 1 januari 2021 eller måste ty sig till internationella avtal. Framför allt företag bör förbereda sig på detta.

Mer information om utträdesavtalet, övergångsperioden och den framtida relationen finns på

Statsrådets webbplats med information om Brexit (Extern länk).

Kommunikationsministeriets webbplats med information om brexit (Extern länk).

Information på Traficoms webbplats om hur brexit påverkar transport och kommunikation