Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Yrkesförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Digitalt färdskrivarkort

Syftet med det digitala färdskrivarsystemet är att förbättra trafiksäkerheten, säkerställa rättvisa konkurrensvillkor mellan olika transportföretag och -former samt att förbättra förarnas arbetsförhållanden.