Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Digitalt färdskrivarkort

Syftet med det digitala färdskrivarsystemet är att förbättra trafiksäkerheten, säkerställa rättvisa konkurrensvillkor mellan olika transportföretag och -former samt att förbättra förarnas arbetsförhållanden. Digitala färdskrivare används i alla EU-länder och i AETR-medlemsstaterna (bl.a. Ryssland).

En digital färdskrivare är obligatorisk i följande fordon som registrerats första gången efter den 1 maj 2006:

 • inom godstrafiken fordon vars högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, överstiger 3,5 ton,
 • inom persontrafiken fordon som är konstruerade eller permanent inrättade för transport av mer än nio personer, inbegripet föraren.

Alla nya lastbilar och bussar som tas i bruk inom EU-området efter den 15 juni 2019 utrustas med den nya generationens digitala färdskrivare (smart färdskrivare). Nya funktioner är bl.a.

 • betydligt förbättrade informationssäkerhets- och dataskyddsegenskaper
 • bättre anslutningsmöjligheter till transportföretagens egna affärssystem
 • möjlighet att övervaka kör- och vilotider på distans
 • registrering av fordonets positionsdata.

Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för administrationen och distributionen av färdskrivarkort:

 • svarar för utfärdande av färdskrivarkort (e-tjänster)
 • låter tillverka färdskrivarkort
 • för ett register över färdskrivarkort
 • typgodkänner digitala färdskrivaranordningar och färdskrivarkort
 • beviljar tillstånd för verkstäder för färdskrivarkort
 • sköter kontakterna med myndigheter och system i andra länder.

 

 

FÖRAR- OCH FÖRETAGSKORT SÖKS HOS TRAFICOMS TJÄNSTEPRODUCENT AJOVARMA

VERKSTADS- OCH KONTROLLKORT SÖKS HOS TRAFICOM