Förmedlings- och kombinationstjänster

Vad betyder förmedlings- och kombinationstjänster? Vilka krav och skyldigheter finns det för dem?

Definition av förmedlings- och kombinationstjänster

Beställningscentraler kallas för förmedlingstjänster från och med den 1 juli 2018. Förmedlingstjänster förmedlar andra aktörers enstaka resor eller transporter mot ersättning. Förmedlingstjänster kan samtidigt förmedla resor eller transporter för sitt eget företag. Förmedlingstjänster omfattar även förmedling av godstransporter. Exempel på förmedlingstjänster är en centraliserad taxiförmedling och Matkahuolto.

Med kombinationstjänster avses en s.k. MaaS-aktör (Mobility as a Service, mobilitet som tjänst) som för kunden kombinerar minst två olika aktörers resor, t.ex. tåg-buss, tåg-taxi eller en långfärdsbussresa med åtminstone ett byte där också trafikidkaren byts.

Om företaget tillhandahåller både förmedling och kombination är det än aktör som tillhandahåller både förmedlingstjänster och kombinationstjänster och ska iaktta de krav som uppställts för den aktuella typen av resa.

Anmälan till Traficom

Förmedlings- och kombinationstjänsterna ska göra en anmälan om sin verksamhet till Traficom. Anmälan är avgiftsbelagd. Huruvida företaget tillhandahåller bara förmedlingstjänster eller kombinationstjänster eller båda påverkar inte avgiftens storlek. Anmälan görs på Traficoms elektroniska blankett. (Extern länk)

De viktigaste kraven för förmedlingstjänster

En förmedlingstjänst som förmedlar persontransporter är skyldig att öppna väsentliga uppgifter via ett gränssnitt och uppdatera uppgifterna. Skyldigheterna har trätt i kraft den 1 januari 2018.

Om förmedlingstjänster använder ett datasystembaserat beställningssystem och tillhandahåller en möjlighet att reservera en resa på förhand, ska förmedlingstjänster också öppna gränssnittet för reservation av en resa.

 • Förmedlingstjänster kan i sin gränssnittsanmälan också inkludera uppgifter om de transporttjänster som de förmedlar.

Information som ska anges på elektroniska förmedlingstjänster

Förmedlingstjänster ska på sina hemsidor eller på en annan elektronisk tjänst ge åtminstone följande information om sina tjänster

 • Uppgift om huruvida transporttjänsten tillhandahålls med stöd av tillstånd eller huruvida tjänsten är befriad från tillståndsplikten
 • Huvudsakligt verksamhetsområde, vilka tjänster som tillhandahålls och under vilka tider samt ändringar och indragningar som gäller tjänsterna
 • Priser eller grunderna för hur priserna bestäms
 • Vilka betalningssätt som kan användas
 • Service och assistans som står till förfogande för passagerare med funktionshinder, fordonens tillgänglighet och vilken utrustning som underlättar för passagerarna att ta sig in i och ut ur fordonet samt kommunikationen med föraren
 • Anvisningar för kundrespons och hantering av felsituationer.

Krav mot kunden

 • Kunden har rätt att betala resan kontant eller med något av de vanligaste betalkorten. Om företaget begränsar dessa betalningssätt ska kunden informeras om detta och kunden ska godkänna betalningssättet i samband med beställningen eller bokningen.
 • Kunden ska informeras om priser eller grunderna för hur priserna bestäms innan beställningen bekräftas.
 • Om det totala priset för taxitjänster (inkl. skatter mm.) är eller om tjänsteleverantören misstänker att det är mer än 100 euro innan resan börjar eller beställningen bekräftas, ska man särskilt avtala om priset. Tjänsteleverantören ska se till att kunden har förstått att tjänsten kostar mer än 100 euro. Om tjänsteleverantören och kunden är oeniga om huruvida de har avtalat om priset, är tjänsteleverantören bevisningsskyldig. kyldigheten att avtala om priset gäller alla sätt att beställa taxi.
 • Om taxitjänsten baserar sig på ett upphandlingsavtal som inte har ingåtts med en konsument, är det inte nödvändigt att särskilt avtala om priset för en enskild taxitjänst om tjänsten kostar mer än 100 euro. I praktiken gäller avtalet alltså inte till exempel de taxiresor som är konkurrensutsatta av FPA eller kommuner och inte heller resor för vilka till exempel ett företag har ingått avtal med en taxiföretagare om priserna för taxitjänster för företagets personal.
 • Kunderna ska informeras om vem de kan vända sig till under de olika skedena av resekedjan och efter varje skede, om tjänsten inte utförs i enlighet med den bekräftelse kunden fått.

Skyldigheter som gäller alla förmedlingstjänster

 • Förmedlingstjänster ska se till att de företag som de anlitar för förmedling har ett giltigt trafiktillstånd. Trafiktillståndets giltighet kan kontrolleras vid Traficoms rådgivning om trafiktillstånd, tfn 029 534 5181 (vardagar 8.00 – 16.15) eller liikenneluvat(at)traficom.fi.
 • Traficom ska underrättas om totalbeloppen av ersättningar från föregående år för de förmedlade transporterna som tillhandahållaren av förmedlingstjänster har kännedom om, såvida uppgifterna inte har lämnats in till Skatteförvaltningen. Första gången ska anmälan göras i januari 2019.
 • Tillhandahållarna ska göra en anmälan om sin verksamhet till Traficom. I anmälan ska ingå en beskrivning av de tjänster som tillhandahålls samt tjänsteleverantörens kontaktuppgifter.
 • Anmälningsplikten gäller alla taxiförmedlingscentraler, även de som för tillfället är verksamma.

De viktigaste kraven för kombinationstjänster

Aktörer av kombinationstjänster ska samarbeta med övriga aktörer som öppnar gränssnitt för transporttjänster. Kombinationstjänster ska även öppna gränssnitt som behövs för verifiering av reserätter (Ulkoinen linkki).

Information som ska anges på elektroniska kombinationstjänster

Kombinationstjänster ska på sina hemsidor eller på en annan elektronisk tjänst ge åtminstone följande information om sina tjänster

 • Uppgift om huruvida transporttjänsten tillhandahålls med stöd av tillstånd eller huruvida tjänsten är befriad från tillståndsplikten
 • Huvudsakligt verksamhetsområde, vilka tjänster som tillhandahålls och under vilka tider samt ändringar och indragningar som gäller tjänsterna
 • Priser eller grunderna för hur priserna bestäms
 • Vilka betalningssätt som kan användas
 • Service och assistans som står till förfogande för passagerare med funktionshinder, fordonens tillgänglighet och vilken utrustning som underlättar för passagerarna att ta sig in i och ut ur fordonet samt kommunikationen med föraren
 • Anvisningar för kundrespons och hantering av felsituationer.

Övriga skyldigheter för kombinationstjänster

 • Kunderna ska informeras om vem de kan vända sig till under de olika skedena av resekedjan och efter varje skede, om tjänsten inte utförs i enlighet med den bekräftelse kunden fått.
 • Om kombinationstjänster även tillhandahåller enstaka resor, t.ex. taxiresor, blir det än aktör som tillhandahåller förmedlingstjänster, och då ska kombinationstjänster iaktta alla de krav som uppställts för förmedlingstjänster i fråga om den aktuella typen av resa.
 • Tillhandahållarna ska göra en anmälan om sin verksamhet till Traficom. I anmälan ska ingå en beskrivning av de tjänster som tillhandahålls samt tjänsteleverantörens kontaktuppgifter.