Nya vägmarkeringar och vägmärken

I och med den nya vägtrafiklagen blir den gula spärrlinjen vit och flera nya vägmärken kommer upp längs vägarna. Exempel på nya vägmärken är bland annat ett för körfält som löper samman och minimihastighet. Dessutom har man förtydligat många märken, t.ex. genom att förenkla mönstren och figurerna i dem. De vägmärken som ändrats kommer huvudsakligen att ersättas under övergångsperioden på 10 år.

Vägmarkeringar

  • Den gula spärrlinjen blir vit. Under övergångsperioden förekommer både vita och gula spärrlinjer. Alla spärrlinjer ska vara vita senast den 31 maj 2023.
  • Vägmarkeringen fortsättning på cykelbana märks bara ut om väjningsplikt gäller för den övriga trafiken, och vid korsning av en körbana med trafikljus. Vägmarkeringen fortsättning på cykelbana ska markeras inom övergångsperioden på två år.
  • Mittlinjemarkeringen kan ersättas med två parallella mittlinjer

Andra förändringar är också på kommande, och information om dem publiceras på Trafikledsverkets webbplats vayla.fi (Extern länk)

Vägmärken

Nya vägmärken

De ändrade vägmärkena ska tas i bruk inom tio år.

Närmare information om de nya vägmärkena vayla.fi (Extern länk)

    Skyltar e.d. som stör trafikanordningars synlighet eller verkan

    • På en väg eller i dess omedelbara närhet får det inte uppsättas skyltar, markeringar eller anordningar som kan förväxlas med trafikanordningar eller göra trafikanordningar mindre synliga eller effektiva eller som kan blända vägtrafikanter eller avleda deras uppmärksamhet. Polisen eller väghållaren får avlägsna en sådan skylt.