Trafikförseelser och avgift för trafikförseelse

I den nya vägtrafiklagen införs en avgift för trafikförseelse som gäller ringa förseelser och ersätter ordningsbot.

Kapitel 6 i vägtrafiklagen tar upp trafikförseelse och avgift för trafikförseelse. Kapitlet innehåller bland annat bestämmelser om

 • Påförande av avgift för trafikförseelse
 • Påförande av fordonspecifik avgift för trafikförseelse
 • Allmänna förseelser av vägtrafikanter
 • Gångtrafikförseelser
 • Förseelser av förare av motorlösa fordon
 • Överskridande av hastighetsbegränsning med motordrivet fordon eller spårvagn
 • Andra trafikförseelser av förare av motordrivna fordon eller spårvagnar
 • Förseelser som gäller användning av personlig skyddsanordning
 • Förseelser som gäller fordons massa och mått
 • Förseelser som gäller koppling av fordon
 • Andra förseelser som gäller användning av motordrivna fordon och spårvagnar
 • Trafikförseelser av förare av terrängfordon
 • Innehållet i beslut om avgift för trafikförseelse
 • Delgivning av beslut om avgift för trafikförseelse
 • Delgivning av beslut om fordonsspecifik avgift för trafikförseelse
 • Ansvar för fordonsspecifik avgift för trafikförseelse
 • Betalningstid för avgift för trafikförseelse
 • Verkställighet av avgift för trafikförseelse

Överskridande av hastighetsbegränsning

 • Om den högsta tillåtna hastigheten på en väg eller den högsta tillåtna fordonsspecifika hastigheten är 60 kilometer i timmen eller lägre, kan en sådan förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet överskrider den högsta tillåtna hastigheten
 1. med högst 10 kilometer i timmen påföras en avgift för trafikförseelse på 100 euro
 2. med mer än 10 kilometer i timmen men högst 15 kilometer i timmen påföras en avgift för trafikförseelse på 170 euro
 3. med mer än 15 kilometer i timmen men högst 20 kilometer i timmen påföras en avgift för trafikförseelse på 200 euro.
 • Om den högsta tillåtna hastigheten är högre än 60 kilometer i timmen, kan en sådan förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet överskrider den högsta tillåtna hastigheten
 1. med högst 10 kilometer i timmen påföras en avgift för trafikförseelse på 70 euro
 2. med mer än 10 kilometer i timmen men högst 15 kilometer i timmen påföras en avgift för trafikförseelse på 140 euro
 3. med mer än 15 kilometer i timmen men högst 20 kilometer i timmen påföras en avgift för trafikförseelse på 170 euro.
 • En mopedist som uppsåtligen eller av oaktsamhet överskrider den högsta tillåtna hastigheten med högst 15 kilometer i timmen, kan dock påföras en avgift för trafikförseelse på 100 euro.
 • Avgift för trafikförseelse får inte påföras, om den högsta tillåtna hastigheten har överskridits på en gårdsgata eller gågata, utan personen får åtminstone böter.
 • Samtidigt ändras körkortslagen så att återkommande överträdelser av hastighetsbegränsningarna med motordrivet fordon inte längre leder till att man förlorar sitt körkort när den högsta tillåtna hastigheten överskrids med mindre än 10 kilometer i timmen, om den högsta tillåtna hastigheten är högst 60 kilometer i timmen eller om hastigheten överskrids med mindre än 15 kilometer i timmen i ett område där hastighetsbegränsningen är över högre än 60 kilometer i timmen.

Mer information

Polisinspektör Konsta Arvelin, p. 0295 480 181 (växel), konsta.arvelin(at)poliisi.fi