Vad är syftet med den nya vägtrafiklagen?

De nya vägtrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020. Den nya lagen ska göra trafiken smidigare och säkrare och skapa förutsättningar för digitalisering och trygg automatisering av trafiken samtidigt som regleringen lättas upp.

Jussi Pohjonen haastattelee liikenne- ja viestintäministeriön Kimmo Kiiskeä(Extern länk)
Se video: Hur utarbetades den nya vägtrafiklagen och vad var syftet med reformen? Jussi Pohjonen från Traficom intervjuar Kimmo Kiiski från transport- och kommunikationsministeriet.

Den förnyade vägtrafiklagen skapar ramar för smidig och säker trafik även i framtiden. Reformen av vägtrafiklagen gör bestämmelserna smidigare och är ett betydande projekt för att avveckla normer.

I samband med att den nya lagen träder i kraft upphävs även flera förordningar, bland andra vägtrafikförordningen och förordningen om användning av fordon på väg. I praktiken innebär det att bestämmelser om bland annat vägmärken, vägmarkeringar, trafikljus, fordons hastigheter, mått och massor finns i lagen och inte längre i förordningarna. 

Den nya vägtrafiklagen svarar också på de krav som ställs i internationella konventioner och EU-lagstiftningen.