Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Affärsresenär: lämna in ett klagomål över en försenad eller inställd flygning

När flyget blir försenat eller inställt eller när du nekas ombordstigning kan du ha rätt till service och standardersättning. Du kan även få återbetalning för en del av biljettpriset om du är tvungen att flyga i en lägre reseklass.

VÄND DIG TILL RÄTT MYNDIGHET

I Finland handläggs klagomål av två olika instanser. Vilken myndighet du ska vända dig till beror på om du är konsument eller affärsresenär. 

Du är konsument om du reser på fritiden och själv betalar resan. Då ska du kontakta konsumentrådgivningen (Extern länk). Klagomål av konsumenter avgörs av konsumenttvistenämnden.

Du är affärsresenär om du reser i arbetet och din arbetsgivare betalar din resa. Då ska du vända dig till Traficom.

Vid problem ska du alltid kontakta flygbolaget först

Lämna in ett klagomål till det flygbolag som ansvarar för flygningen så fort som möjligt via flygbolagets webbplats.

Bekanta dig med dina rättigheter i olika situationer innan du lämnar in ett klagomål

Flygpassagerarnas rättigheter tillämpas på alla inrikes- och utrikesflygningar som avgår från EU-området samt på flygningar från ett land utanför EU då flygbolaget är baserat i EU. Detta gäller även Norge, Schweiz och Island samt flygbolag i dessa länder.

Så här lämnar du ett klagomål

1

Ta först kontakt med flygbolaget

Vid problem ska du alltid kontakta flygbolaget först. Lämna in klagomålet till flygbolaget så fort som möjligt. 

Flygbolaget ska sörja för dina rättigheter som flygpassagerare.

2

Invänta flygbolagets svar

Flygbolaget ska ges en rimlig tid att bemöta ditt klagomål.

Rekommendationen är 8 veckor

Flygbolaget ska ge dig en fullgod förklaring. Om flygbolaget vägrar betala dig en standardersättning måste flygbolaget motivera varför. Flygbolaget får endast i vissa situationer vägra att betala ut standardersättningen. Läs mer om extraordinära omständigheter.

3

Vänd dig till rätt myndighet

Om du inte når önskat resultat med ditt klagomål till flygbolaget, kan du kontakta den myndighet som övervakar passagerarnas rättigheter. Se till att du skickar ditt klagomål till rätt myndighet.

Klagomålet ska skickas till en myndighet i det land där händelsen inträffade.

4

Händelsen inträffade i Finland

I Finland handläggs klagomål av två olika instanser. Vilken myndighet du ska vända dig till beror på om du är konsument eller affärsresenär. 

Enligt lagen är du konsument om du reste på fritiden och själv betalade resan. Då ska du vända dig till konsumentrådgivningen (Extern länk). Klagomål av konsumenter avgörs av konsumenttvistenämnden.  

Traficom hjälper dig om du är affärsresenär. Affärsresenärer reser i arbetet och resan bekostas i allmänhet av arbetsgivaren.

5

Händelsen inträffade utomlands

Skicka klagomålet till en myndighet i det land där händelsen inträffade.

Denna myndighet kan finnas i ett annat EU-land, Norge, Island eller Schweiz (kontaktuppgifter: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb_en (Extern länk)).

Om flyget avgår från ett land utanför EU och ett flygbolag i ett EU-land ansvarar för flygningen, finns den behöriga tillsynsmyndigheten i den medlemsstat som var destination för flygningen.

Klagomål till myndigheter i andra länder ska avfattas på engelska eller landets eget språk.

 

6

Traficom behandlar klagomål av affärsresenärer

Fyll i klagomålsblanketten för affärsresenärer nedan. Om du inte kan använda blanketten berätta med egna ord vad som hände och vilka anspråk du ställer på flygbolaget. 

Bifoga korrespondensen med flygbolaget, en kopia av biljetten, boardingkortet samt andra bilagor du anser nödvändiga. Skicka även in eventuella kvitton på kostnader för kost och logi som föranletts av din väntan på ombokning eller returflygning.

Skicka ditt klagomål till registrator@traficom.fi .  

Om ditt klagomål innehåller personlig information kan du skicka den som säker e-post. Instruktioner för att skicka säker e-post. (Extern länk)

Om du inte kan skicka klagomålet per e-post kan du skicka det till Traficom per post på adressen: Transport- och kommunikationsverket Traficom PB 320 00059 TRAFICOM.

7

Traficom kan ge en rekommendation

Traficom är behörig att ge en rekommendation gällande ett klagomål av en affärsresenär.