Ändra ägar- och innehavaruppgifter av ett ägt fordon

I tjänsten kan du ändra ägar- och innehavarinformation av ett fordon du redan äger. Om du har sålt ditt fordon, gör en överlåtelseanmälan.

Som i registret antecknad ägare av fordonet kan du lägga till eller ta bort innehavare eller andra ägar egenom att identifiera dig i tjänsten. Du behöver inget certifikat för att göra en ändring.

Som i registret antecknad innehavare av fordonet kan du ändra uppgifter, om du har fått ett certifikat av ägaren för att göra ändringar. Certifikatet gör det möjligt för innehavaren att göra en anmälan om ägarbyte eller ändring av innehavare.

Om du har sålt ditt fordon, gör en överlåtelseanmälan som försäkrar att dina förpliktelser inte fortsätter efter överlåtelsedatumet.