Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Anmäl användning av draganordning

Om en lastbil är försedd för att dra en släpvagn så debiteras en separat andel för draganordningen som en del av drivkraftskatten automatiskt. En separat anmälan om användningen av draganordningen behöver inte göras då en lastbil registreras, påställs eller då bilen byter ägare.

Om draganordningen inte används ska den skatteskyldiga (ägaren eller innehavaren) anmäla detta. Då debiteras inte draganordningsandelen. Om draganordningen senare vill användas för att dra en släpvagn ska den skatteskyldiga anmäla detta innan bruk. Då debiteras draganordningsandelen på nytt.

Draganordningen är i regel alltid i bruk då lastbilen påställs på nytt. Om lastbilen inte används för dragning efter påställningen ska detta på nytt anmälas. Om anmälan inte görs så debiteras draganordningsdelen normalt som en del av drivkraftsskatten. Anmälan kan inte göras retroaktivt.

Använd e-tjänsten om du vill meddela användning av draganordning.

Så här meddelar du användningen av draganordning i tjänsten Mina ärenden

1

Logga in i tjänsten Mina ärenden

Identifiera dig i tjänsten med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Efter identifiering väljer du din ärenderoll: personliga ärenden eller ärenden för ett företag/en organisation.

2

Framsidan för tjänsten Mina ärenden

Välj Fordon och beskattning.

3

Välj det fordon för vilket du vill anmäla draganordningen

På sidan visas en lista med alla fordon du äger och innehar.

Välj det fordon för vilket du vill göra anmälan.

4

Välj i punkten Fordonets tjänster tjänsten Anmäl användning av draganordning

Tjänsterna syns uppe i högra kanten i webbläsaren och nere på sidan i mobilen.

Endast fordonets skatteskyldiga (ägaren eller innehavaren) kan göra anmälan om användning av draganordning.

5

Anmäl användning av draganordning, kontrollera uppgifterna och godkänn valet

Ange start- eller slutdatum för draganordningen.

Slutdatumet kan inte vara retroaktivt.

6

Anmälan om användning av draganordning har lyckats då du visas en bekräftelse

Efter lyckad anmälan kan du skriva ut eller spara PDF-bekräftelsen om du vill.