Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansök om befrielse från bränsleavgift

Du kan ansöka om befrielse från bränsleavgift av Traficom på grund av fordonets stora omfång eller få användningstillfällen eller av något annat liknande särskilt skäl, på ansökan och på de villkor som verket bestämmer. Befrielse från bränsleavgift kan beviljas om fordonets användningsområde är något annat än ordinarie vägtrafik och fordonet inom detta användningsområde inte i någon högre grad står i konkurrensförhållande till dieseldrivna fordon som är avsedda för vägtrafik.

  • Fordonet ska vara oregistrerat och det ska innehas av sökanden
  • Befrielse från bränsleavgift beviljas för en arbetsplats och på bestämd tid
  • Om arbetsplatserna byts ofta, nämn det i ansökan
  • Ange fordonets användningsändamål i ansökan

Observera att man inte längre behöver ansöka om särskild befrielse från bränsleavgiften för en dumper som klassas som motorredskap. En dumper anses motsvara ett motorredskap (Extern länk) så ingen särskild befrielse från bränsleavgift behöver sökas.

Använd e-tjänsten om du vill ansöka om befrielse från bränsleavgiften.