Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansök om godstrafiktillstånd

Ansök om ett godstrafiktillstånd som ger dig rätt att bedriva yrkesmässig godstransport med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över 3,5 ton. Du kan även ansöka om ett lätt godstrafiktillstånd om du bedriver yrkesmässig godstransport i internationell vägtrafik med ett motorfordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över 2,5 ton men högst 3,5 ton.

Gör så här:

2

Ansök om godstrafiktillstånd

Du kan ansöka om ett godstrafiktillstånd elektroniskt i sektionen trafiktillstånd inom vägtrafiken i tjänsten Mina ärenden. Om du vill ansöka om ett lätt godstrafiktillstånd ska du använda en utskrivbar blankett (se alternativ servicekanal).

I ärenden som gäller bedrivande av trafik väljer fysiska personer ”Uträtta personliga ärenden” som sin roll och juridiska personer ”Uträtta ärenden för ett företag/en organisation”. En fysisk person som är sökande eller tillståndshavare uträttar således alltid ärenden som person och inte som representant för sin firma. Endast en person som har rätt att representera transportföretaget antingen med fullmakt eller på basis av en roll som anges i handelsregistret utan särskild fullmakt kan utföra ärenden på ett företags vägnar.

Till ansökan ska i regel en utredning om sökandens solvens bifogas.

En kopia av ett intyg över sökandens/den trafikansvariges yrkeskompetens ska i allmänhet lämnas in endast om sökanden/den trafikansvarige inte har tidigare ansvar i anslutning till godstrafiktillstånd i egenskap av tillståndshavare eller trafikansvarig, och om personens yrkeskompetens har erhållits före den 1 september 2006.

Ansökningsavgiften på 290 euro betalas i tjänsten. Avgiften återbetalas inte även om tillståndet inte kan beviljas eller ansökan återkallas.