Ansökan om dispens

Ansök om dispens för att arbeta på däcks- eller maskinbefäl utan behörighet som krävs för befattningen.

Det är redaren som ska ansöka om dispens. Ansökan ska alltid göras skriftligen. Traficom kan bevilja dispens av tvingande skäl men endast för däcks- eller maskinbefälsbefattningar. Personen i fråga måste ha tillräcklig behörighet för att på ett betryggande sätt ha hand om befattningen och förfarandet får inte medföra fara för liv, egendom eller miljön.

Ansökan om dispens(Extern länk)

Formulär

Avgiftsbelagd