Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Flyghinder

För uppsättning av vissa anordningar, byggnader, konstruktioner eller märken som eventuellt kan äventyra flygsäkerheten krävs ett flyghindertillstånd.

Ett flyghinder kan vara vilket föremål som helst som stiger upp från marken och som kan störa flygtrafiken eller utrustning som betjänar flygtrafiken. I 158 § luftfartslagen föreskrivs i vilka fall flyghindertillstånd ska sökas.

Från och med den 1 oktober 2023 behöver flygtrafiktjänsteleverantörens utlåtande inte längre bifogas ansökan om flygledningstillstånd. Traficom begär utlåtanden efter att ha mottagit tillståndsansökan.

När du ansöker om ett flyghindertillstånd på uppdrag av företaget behöver du ett tillstånd från företaget (Extern länk)

Ange så exakt placering som möjligt av det planerade flyghindret i ansökan. Om det behövs, använd platsinformationsportalen för att hjälpa dig. Paikkatietoikkuna (Extern länk) är ett fönster till kartlager publicerade av olika organisationer.

Behandlingstiden för ansökan är cirka 45 dagar. Tiden inkluderar utlåtanden och eventuella ytterligare förklaringar.

Tillståndsavgiften fastställs i den gällande avgiftsförordningen (Extern länk).

Anvisning för dagmarkering av vindkraftverk, för flyghinderljus och för gruppering av ljusen

Elektroniska tjänster

Avgiftsbelagd