Förnyande av trafiklärartillstånd

När tillståndets giltighetstid löper ut ska du ansöka om förnyande av tillståndet.

Förutsättningarna för att förnya tillståndet är

  • du uppfyller de medicinska kraven för körkort i grupp 2,
  • du har inte meddelats körförbud
  • ett läkarutlåtande.

Du behöver inte lämna in ett nytt läkarutlåtande om du är under 45 år eller om du har lämnat in ett läkarutlåtande de senaste fem åren i samband med övervakning av hälsotillståndet, för att förnya din körrätt eller för ett trafiklärartillstånd.

Intyg över att du slutfört specialyrkesexamen för trafiklärare behöver inte längre bifogas ansökan när tillstånd förnyas.