Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vill du bli taxiförare? Då behöver du ett körtillstånd för taxiförare som beviljas av Traficom.

För tillfället behandlas de ansökningar, som har blivit anhängiga den 10.7.2024. I kön finns ca 90 ansökningar som väntar på behandling. (Handläggningssituationen uppdateras på måndagar)

Förutsättningar för beviljande av tillstånd

Du kan beviljas körtillstånd för taxiförare om du

  • har fått körkort i kategori B minst ett år tidigare i Finland eller ett annat EU- eller EES-land,
  • inte har meddelats körförbud,
  • uppfyller de medicinska kraven för körkort i grupp 2,
  • med godkänt resultat har avlagt provet för taxiförare och
  • inte har några anteckningar i straff- eller bötesregistret som utgör ett hinder för beviljande av tillstånd.

Provet för taxiförare består av 50 flervalsfrågor och tar högst 45 minuter. Det finns endast ett helt rätt svarsalternativ för varje fråga. Läs mer om provet för taxiförare i Traficoms föreskrift (Extern länk). Provet för taxiförare gäller tills vidare.

Ansökan om tillstånd

Lämna din ansökan till Ajovarmas serviceställe (Extern länk). Bifoga till ansökan

  • ett högst sex månader gammalt läkarutlåtande om att de medicinska kraven för taxiförare uppfylls (medicinska krav för grupp 2) eller ett omfattande läkarutlåtande som beaktar faktorer som hänför sig till åldrandet om du har fyllt 68 år.
    • Du behöver dock inte lämna in ett läkarutlåtande som om du under de senaste fem åren har tillställt polisen ett läkarutlåtandet som på basis av ålder krävs av innehavare av körrätt i grupp 2 eller höjt dina körrättskategorier till grupp 2, förnya din körrätt i grupp 2 eller fått trafiklärartillstånd och i samband med dessa ansökningar lämnat in ett läkarutlåtande
  • ett fotografi, om du inte har ett giltigt pass eller identitetskort eller ett körkort, förarkort, yrkeskompetensbevis, ADR-körtillstånd eller körtillstånd för taxiförare som utfärdats av Trafi år 2013 eller senare.

Om du har ett körkort som beviljats i ett annat EU- eller EES-land men ingen finländsk körrätt, ska körkortet visas upp i samband med ansökan om körtillstånd.

Tillståndets giltighetstid

Beslut om körtillstånd för taxiförare fattas hos Traficom. Om du kan beviljas körtillstånd, får du tillståndet på posten inom cirka tre veckor.

Ett körtillstånd för taxiförare gäller i fem år åt gången eller två år, om du har fyllt 68 år. Läs mer om f örnyande av körtillstånd för taxiförare.

Polisen kan återkalla ditt körtillstånd för taxiförare för viss tid, temporärt eller tills vidare, om du inte längre uppfyller de medicinska kraven eller om du under körtillståndets giltighetstid har gjort dig skyldig till något brott som utgör ett hinder för beviljande av körtillstånd.

Ajovarmas kontaktuppgifter

Boka tid för att lämna ansökan: Ajovarmas kundtjänst (Extern länk)