Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Kustlotsen är en nautisk publikation med seglingsbeskrivningar över finska farvatten och hamnar.

I samband med Farleds- och sjökortsreformen N2000 kommer Traficom att inleda produktion av en Kustlots. Den första kustlotsen publiceras den 20.12.2021.

Del 1 - Finsk kustlots allmän information

Finsk kustlots - Del 1 innehåller allmän information om sjöfart i Finland, och är ämnad för internationellt bruk. Del 1 publiceras på engelska. (Sailing directions for Finnish waters).

https://fiho.fi/npub/sd/sd_1_EN.pdf (pdf) (Extern länk)

Del 2 - Handelssjöfartens farleder

De områdesvisa farledsbeskrivningarna innehåller djup- och dimensioneringsdata samt kortfattade farledsvisa instruktioner.

Handelssjöfartens farleder 2.3.3 - Bottenviken

https://fiho.fi/npub/sd/SD_233_SV.pdf (Extern länk)

Handelssjöfartens farleder 2.3.2 - Kvarken

https://fiho.fi/npub/sd/SD_232_SV.pdf (Extern länk)

Handelssjöfartens farleder 2.3.1 - Bottenhavet

https://fiho.fi/npub/sd/SD_231_SV.pdf (Extern länk)

Handelssjöfartens farleder 2.2.1 - Skärgårdshavet och Ålands hav

https://fiho.fi/npub/sd/SD_221_SV.pdf (Extern länk)