Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ahvenanmaan yhteyksiä ja huoltovarmuutta turvaavat tuetut laivareitit hakuun

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt uusia hakuja merenkulun julkisen palvelun velvoitteen mukaisille reiteille, joille on mahdollista myöntää ns. koronatukea. Uusiksi reiteiksi on määritelty kolme Ahvenanmaan yhteyksiä turvaavaa reittiä.

Nyt avatut haut koskevat edestakaisia reittejä Maarianhaminan ja Kapellskärin, Långnäsin ja Naantalin sekä Eckerön ja Grisslehamnin välillä. Näille yhteysväleille kilpailutetaan julkisessa hankintamenettelyssä kokonaistaloudellisesti soveltuvin vaihtoehto, jolle voidaan maksaa avustusta liikennöintiin.

Kilpailutus on avoin kilpailu ja siihen voivat osallistua kaikki varustamot, joilla on tarjota jonkun EU-maan lipun alle rekisteröity matkustajia ja lastia kuljettava ja tarjouspyynnön muut ehdot täyttävä alus. Kaikkien edestakaisten reittien kilpailutuksiin voi osallistua 12.10.2020 asti. Kilpailutuksen voittaminen ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti julkisen palvelun velvoitteen asettamista tai tuen saamista. Julkisen palvelun velvoite voidaan asettaa, jos se katsotaan välttämättömäksi kilpailutuksen jälkeen.

”Kilpailutukset ovat avoimia kaikille varustamoille ja näiden uusien reittien tukemisen tarkoituksena on taata Ahvenanmaan asukkaiden, teollisuuden ja huoltovarmuuden yhteydet Manner-Suomeen ja Ruotsiin osana koko Suomen välttämätöntä ja riittävää merikuljetuskapasiteettia. Haluamme poikkeustilanteen meriyhteyksien takaamisen lisäksi myös varmistaa yhteiskunnan ja teollisuuden logistiset tarpeet, mm. liikenteen aikataulujen pysyvyyden suhteen", sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Hankintamenettelyssä arvioidaan mm. meriliikenteen harjoittajan kykyä täyttää julkinen palveluvelvoite sekä tarjotun aluksen soveltuvuus kyseiselle alueelle. Aluksen pitää soveltua alueelle sekä täyttää kaikki säädökset ja määräykset, mm. jääluokkavaatimusten osalta. Lisäksi 95 % matkustamohenkilökunnasta vaaditaan sujuvaa ruotsin tai suomen kielen taitoa. Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta www.hankintailmoitukset.fi (Ulkoinen linkki)

Kilpailutus perustuu eduskunnan myöntämään lisämäärärahaa meriliikenteelle

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 24,7 miljoonan euron lisämäärärahan meriliikenteeseen asetettavan julkisen palvelun velvoitteen kustannusten kattamiseksi. Valtioneuvosto antoi määrärahan käyttöä tarkentavan asetuksen. Asetuksen mukaan Traficom voi asettaa tietylle reitille velvoitteen liikennöidä ja antaa tähän avustusta lisämäärärahasta, jos kyseinen yhteys todetaan välttämättömäksi.

Traficom on jo avannut aikaisemmin kilpailutukset edestakaisille reiteille Turku/Naantali-Ahvenanmaa-Tukholma ja Turku/Naantali-Långnäs-Kapellskär. Näiden molempien reittien kilpailutukseen voi osallistua 5.10.2020 asti (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja:

Hankintailmoitus: Julkinen palveluvelvoite: meriliikenteen tukeminen yhteysvälillä Kapellskär - Maarianhamina (Ulkoinen linkki)

Hankintailmoitus: Julkinen palveluvelvoite: meriliikenteen tukeminen yhteysvälillä Naantali - Långnäs (Ulkoinen linkki)

Hankintailmoitus: Julkinen palveluvelvoite: meriliikenteen tukeminen yhteysvälillä Eckerö - Grisslehamn (Ulkoinen linkki)

Ensimmäiset laivaliikenteen tuetut reitit hakuun (Ulkoinen linkki)(18.9.2020)

Julkisen palvelun velvoitteella varmistetaan riittävät meriliikenneyhteydet (Ulkoinen linkki) (13.7.2020)

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, p. 040 836 0397, Twitterissä @Saarimaki
johtaja Pipsa Eklund, pipsa.eklund(at)traficom.fi, p. 029 534 5396