Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Datasta hyöty irti – vuosi 2024 avaa mahdollisuuksia datatalouden uusille toimijoille

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa vuodenvaihteessa rekisteröidä ja valvoa datan välityspalveluita ja data-altruismiorganisaatioita, jotka ovat datatalouden uusia toimijoita. EU:n datanhallinta-asetus luo näille toimijoille pelisäännöt. Datan saatavuuden edistäminen ja sen jakamisen yhtenäistäminen EU:ssa luo kestävää kasvua myös Suomessa.

"Datataloudessa on valtava potentiaali ja on tärkeää, että erilaisille palveluille luodaan hyvät ja selkeät edellytykset. Odotamme suurella mielenkiinnolla, missä määrin Suomeen syntyy uusia datatalouden toimijoita", toteaa Traficomin datatalousverkoston johtaja Jenni Koskinen.

Datanhallinta-asetukseen pohjautuva kansallinen lainsäädäntö tulee voimaan täysimääräisesti 2.1.2024. Tällöin Traficom avaa sähköisen rekisteröintipalvelun datan välityspalveluille ja data-altruismipohjaisille organisaatioille. 

Datan välityspalveluiden tarkoitus on riippumattomina osapuolina mahdollistaa datan liikkuminen sovitusti eri toimijoiden ja sovellusten välillä. Datan välityspalvelut toimivat siis linkkinä, joka yhdistää datan omistajat datan käyttäjiin. Datan välityspalveluita saa tarjota, jos yritys täyttää asetuksen edellytykset ja on tehnyt toiminnasta ilmoituksen Traficomille.

Data-altruismilla tarkoitetaan datan luovuttamista yleisen edun mukaiseen tarkoitukseen, eli esimerkiksi terveydenhuollon, päätöksenteon, tilastoinnin ja tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin. Yhteisö, joka luovuttaa dataa yleishyödylliseen tarkoitukseen voi halutessaan rekisteröityä tunnustetuksi data-altruismipohjaiseksi organisaatioksi. 

Datan välityspalveluille ja tunnustetuille data-altruismipohjaisille organisaatioille on omat tunnukset, joita saa käyttää rekisteröinnin jälkeen. Traficom tulee myös valvomaan, että rekisteröidyt toimijat noudattavat datanhallinta-asetuksen vaatimuksia.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jarmo Riikonen, p. 029 534 7385, jarmo.riikonen@traficom.fi
Verkostojohtaja Jenni Koskinen, p. 029 539 0648, jenni.koskinen@traficom.fi