Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ensimmäisten N2000-merikarttojen julkaisu siirtyy vuodelle 2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt siirtää ensimmäisten uusien N2000-merikarttojen julkaisua vuodella, jotta siirtymäaika, jona Suomen vesialueilla on käytössä sekä vanhoja että uusia merikarttoja, saadaan pidettyä mahdollisimman lyhyenä. Samalla varmistetaan myös, että merenkulkijoiden ja alan on mahdollista perehtyä uudistukseen perusteellisemmin sekä saadaan koronatilanteen vuoksi menetettyä aikaa väylien käytöstä käytävälle keskustelulle.

N2000 väylä- ja merikarttauudistuksen myötä suomalaiset merikartat uusitaan vaiheittain noin 5-6 vuoden aikana Perämereltä alkaen. Uudistus vaikuttaa erityisesti ammattimerenkulkijoihin ja koko merenkulkualaan, minkä takia yhteistyö viranomaisten ja alan välillä on erittäin tärkeää.

"Olemme päättäneet siirtää ensimmäisten N2000-merikarttojen julkaisua vuodella eteenpäin, jotta siirtymäaika saadaan merenkulkijoiden näkökulmasta pidettyä mahdollisimman lyhyenä ja jotta saamme koronatilanteen vuoksi menetettyä aikaa keskusteluun asiakkaiden kanssa väylien käyttöön liittyen. Siirrolla varmistamme, että uusia, N2000-merikarttoja on mahdollista julkaista keskeytyksettä heti ensimmäisen kartan julkaisusta alkaen. Lyhyen siirtymäajan merkitys ja yhteistyön tärkeys tiedonkulussa ja viestinnässä tulivat myös esille tekemässämme, alan mielipiteitä kartoittavassa vaikutusarviossa", kertoo tiiminvetäjä Janina Tapia Cotrino.

Uudistus mahdollistaa myös väylien kustannustehokkaamman käytön

N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönoton siirto Suomen vesiväylillä ja merikartoissa tuo merenkulkijoille ja koko alalle lisäaikaa uudistukseen perehtymiseen sekä uusien käytänteiden omaksumiseen. Traficomin tarkoituksena on tiivistää entisestään yhteistyötään alan kanssa uudistuksen tiimoilta.

"N2000-uudistus on merkittävä ponnistus meille kaikille ja haluamme Traficomissa tukea merenkulkijoiden ja alan valmistautumista käyttöönottoon mahdollisimman hyvin", sanoo päällikkö Juha-Matti Korsi ja jatkaa:

"Toivoisimme, että tässä yhteydessä löytyisi myös aikaa keskustelulle väylien käytöstä yleisesti. Näemme, että uudistus tuo erinomaisia mahdollisuuksia kuljetustehokkuuden lisäämiseen turvallisuudesta tinkimättä, mutta tämä vaatisi joitain muutoksia meillä vakiintuneisiin tapoihin hyödyntää väyliä."

Kaikki N2000-käyttöönottoon ja siihen valmistautumiseen liittyvä tieto tullaan kokoamaan Traficomin N2000-sivuille (Ulkoinen linkki), jotta materiaali on helposti kaikkien löydettävissä. Sivuilta löytyy jo tällä hetkellä perustiedon lisäksi mm. alan mielipiteitä kartoittanut vaikutusarvio (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja:

päällikkö Juha-Matti Korsi, p. 029 534 6437, juha.korsi(at)traficom.fi, Twitterissä @JuhaKorsi

tiiminvetäjä Janina Tapia Cotrino, janina.tapiacotrino(at)traficom.fi, p. 029 534 6756, Twitterissä @tapiacotrino