Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hygienia- ja väljyystoimenpiteet pakollisiksi liikenteen palveluiden tarjoajille

Tartuntatautilain muutoksella liikenteen palveluiden tarjoajat velvoitetaan huolehtimaan toiminnassaan toimenpiteistä koronavirustaudin leviämisen estämiseksi. Muutos tuli voimaan 22.2.2021 ja velvoitteet ovat voimassa 30.6.2022 asti.

Aiemmin toimijat ovat toimineet suositusten pohjalta vapaaehtoisesti, mutta nyt toimenpiteet tulevat suoraan lain nojalla pakottaviksi. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on ylläpitää terveyttä ja ehkäistä tartuntojen leviämistä. Yhtenäisiä keinoja käyttämällä varmistetaan, että matkustaminen on turvallista ja liikennejärjestelmä pysyy toimivana.

Velvoitteet koskevat henkilöliikenteen toimijoita, kuten bussi- ja taksiyrityksiä, raideliikenteen harjoittajia, varustamoita ja muita vesiliikenteessä henkilöliikennettä harjoittavia yhtiöitä, lentoyhtiöitä sekä joukkoliikennettä ja muita henkilökuljetuksia järjestäviä tahoja kuljetusten henkilömäärään katsomatta. Velvoitteet koskevat myös satamia, lentoasemia ja matkustajaterminaaleja.

Kiitos teille toimijoille, että olette jo vapaaehtoisesti tehneet paljon terveysturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä vielä tehostamalla voimme lisätä asiakkaiden luottamusta palveluihin.

Tartuntatautilain perusteella velvoittaviksi tulevat toimenpiteet

  1. Asiakkailla on oltava mahdollisuus riittävän hygienian ylläpitämiseen kuten käsien puhdistamiseen. Esimerkiksi tarjolla pitää olla käsidesiä.
  2. Asiakkaille on annettava tartuntojen leviämistä estäviä toimintaohjeita, esimerkiksi riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta, kasvosuojusten käyttämisestä.
  3. Asiakkaiden ja matkustajien käytössä olevien tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettava. Kiinnitä huomiota myös tehokkaaseen ilmastointiin.
  4. Asiakkaiden oleskelu tiloissa ja liikennevälineissä on järjestettävä siten, että asiakkaat voivat olla riittävän etäällä toisistaan tilan tai liikennevälineen erityispiirteet huomioiden. Toimijoiden kannattaa hyödyntää THL:n suosituksia.
  5. Matkustajien liikennevälineisiin siirtymistä ja sieltä poistumista on ohjattava, jotta heillä on mahdollisuus pitää riittävät etäisyydet.

Toimenpiteet koskevat liikennevälineitä sekä asemia, terminaaleja ja muita vastaavia sisätiloja sekä rajattuja ulkotiloja, joissa matkustajat nousevat liikennevälineeseen tai poistuvat siitä.

Valvonta viranomaisten yhteistyötä

Toimenpiteiden toteutumista valvovat yhteistyössä kunnat, aluehallintovirastot ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Ensisijaisesti puutteista hygienia - ja väljyystoimenpiteissä ohjataan asiakas olemaan yhteydessä suoraan palveluiden tarjoajiin, esimerkiksi kuljetuksesta tai tiloista vastaavaan tahoon.

Toistuvista puutteista voi ilmoittaa Traficomille . Jos hygienia-, väljyys- ja matkustajavirran ohjaustoimet eivät ole riittäviä ja tautitilanteen kannalta on välttämätöntä, voi Traficom viimesijaisena keinona tehdä päätöksen suurimman sallitun matkustajamäärän rajoittamisesta liikennevälineessä yli 10 henkilön kuljetuksissa.

Tiloissa oltava suunnitelma matkustajavirtojen ohjauksesta - Traficomilta tulossa lisäohjeistusta

Tartuntatautilaki velvoittaa tekemään kirjallisen suunnitelman matkustajavirtojen ohjaamisesta. Palveluntarjoajan on liitettävä suunnitelma osaksi valmiussuunnitelmaansa. Suunnitelman pitää olla tilassa asiakkaiden nähtävillä henkilötietoja lukuun ottamatta. Suunnitelma on myös pyynnöstä esitettävä kunnalle, aluehallintovirastolle ja Traficomille.

Traficomissa tehdään parhaillaan ohjeistusta suunnitelman tekemiseen ja ohjeistamme toimijoita suunnitelman tekemiseen niin pian kuin mahdollista.

Linkkejä muihin viranomaisten ohjeisiin ja suosituksiin

Lisätietoja

Tieliikenne: johtava asiantuntija Mikko Västilä, mikko.vastila@traficom.fi, p. 029 534 5584. Tiiminvetäjä Pasi Hautalahti, pasi.hautalahti@traficom.fi, p. 029 534 6503

Joukkoliikenne: lakimies Meeri Niinisalo, meeri.niinisalo@traficom.fi, p. 029 534 6514

Raideliikenne: ylitarkastaja Jouko Pirttimäki, jouko.pirttimaki@traficom.fi, p. 029 534 6834

Ilmailu: johtava asiantuntija Johan Skjäl, johan.skjal@traficom.fi, p. 029 534 6115 (viikko 8 erityisasiantuntija Jari Latvala, jari.latvala@traficom.fi, p. 029 534 7004)

Satamat, merenkulku ja muu vesiliikenne: johtava asiantuntija Matti Aaltonen, matti.aaltonen@traficom.fi, p. 029 534 6701

Lisätty linkki usein kysytyt kysymykset -sivustolle

Korjattu velvoitteiden voimassaoloa