Joukkoliikenteen matkustajamäärien rajoittaminen HUS:n ja Varsinais-Suomen alueella päättyy

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella joukkoliikenteen matkustajamäärien rajoitukset päättyvät 25.4.2021. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella rajoitukset päättyvät 23.4.2021. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei tämän hetkisten tilannetietojen pohjalta rajoita liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella.

Traficom selvitti maaliskuussa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tekemien ilmoituksen johdosta tarvetta rajoittaa liikennevälineiden matkustajamääriä sairaanhoitopiirien alueella covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi liikennevälineissä. Selvityksen perusteella Traficom rajoitti liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää puoleen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella 25.3.–23.4.2021 ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 27.3.–25.4.2021.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella rajoitukset päättyvät perjantaina 23.4.2021 ja HUS:n alueella sunnuntaina 25.4.2021. Terveysviranomaisilta saatujen lausuntojen perusteella rajoitusten jatkaminen ei ole enää laissa edellytetyllä tavalla välttämätöntä.

"Liikenteen palveluiden tarjoajat ovat tehneet hyvää työtä liikenteen terveysturvallisuuden parantamiseksi. Suuri kiitos siitä heille ja kaikille matkustajille, jotka omalla toiminnallaan ottavat kanssamatkustajansa huomioon. Vielä on matkaa normaalioloihin, joten on hyvä muistaa, että tartuntatautilaki edellyttää toimijoilta erityisiä toimenpiteitä koronavirustaudin leviämisen estämiseksi 30.6.2021 asti", sanoo Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Traficom ei rajoita joukkoliikenteen matkustajamääriä Satakunnan alueella

Traficom on Satakunnan sairaanhoitopiirin tekemän ilmoituksen johdosta selvittänyt tarvetta rajoittaa väliaikaisesti liikennevälineiden matkustajamääriä alueella covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi liikennevälineissä. Asiaa on selvitetty yhdessä alan toimijoiden kanssa. Viraston arvion mukaan tartuntatautilain mukaiset ja muut jo toteutetut toimenpiteet ovat toistaiseksi riittäviä eikä matkustajamäärien rajoittaminen ole välttämätöntä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

Lisätietoja

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki@traficom.fi, p. 029 539 0576. Twitterissä @Saarimaki

Tartuntatautilain muutoksella 22.2.2021 Liikenne- ja viestintävirastosta Traficomista tuli toimivaltainen terveysturvallisuusviranomainen. Laissa on säädetty Traficomille toimivalta matkustajamäärän väliaikaisesta rajoittamisesta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Traficom voi tehdä rajoittamispäätöksen, jos on ilmeistä, että hygienia- ja väljyystoimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos se covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi on välttämätöntä. Päätöksessä voidaan velvoittaa rajoittamaan kuljetuspalvelun tarjoajan tai tämän toimeksiannosta toimivan liikennöitsijän suurinta sallittua matkustajamäärää enintään puoleen siitä suurimmasta matkustajamäärästä, joka on sallittua ottaa liikennevälineeseen. Päätös saa koskea vain liikennevälineitä, joita käytetään yli 10 henkilön samanaikaiseen kuljetukseen. Päätös saadaan tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan ja se on välittömästi kumottava, jos edellytykset päätöksen voimassaoloon eivät enää täyty.