Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoituspäätöksestä Partajärvelle Multian ja Saarijärven kunnissa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom hylkää esityksen polttomoottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla liikkumisen kieltämisestä koko Partajärven alueella. Esityksen mukainen kielto koskisi kaikkia polttomoottorikäyttöisiä venemoottoreita (bensiini, diesel, 2- ja 4- tahtimoottorit). Haettu kielto ei koskisi sähköperämoottoreita.

Päätös tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 6.5.2024 ja on voimassa toistaiseksi. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kuulutusaika

Kuulutusaika on 28.3.–4.5.2024

Kuulutus on julkaistu 28.3.2024 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksen hakeminen 

Asianosaiset, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, saavat hakea oikaisua tähän päätökseen vaatimalla päätöksen oikaisemista Traficomilta. Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksesta käyvät ilmi päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta.

Lisätietoja

asiantuntija Sini Sirén
p. 029 534 5444
sähköposti: sini.siren@traficom.fi