Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoituspäätöksestä Virmo- ja Matalajärvelle Luumäen kunnassa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrää vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 10 km/h nopeusrajoituksen Virmo- ja Matajärven väliseen salmeen 200 metrin pituiselle vesialueelle Luumäen kunnassa.

Päätös tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 3.6.2024 ja on voimassa toistaiseksi. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kuulutusaika

Kuulutusaika on 28.3.–4.5.2024

Kuulutus on julkaistu 28.3.2024 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksen hakeminen 

Asianosaiset, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, saavat hakea oikaisua tähän päätökseen vaatimalla päätöksen oikaisemista Traficomilta. Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksesta käyvät ilmi päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta.

Lisätietoja

asiantuntija Sini Sirén
p. 029 534 5444
sähköposti: sini.siren@traficom.fi