Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lausuntopyyntö: Maahuolinta lentoasemilla (GEN M1-3)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja päivitetystä määräyksestä GEN M1-3, Maahuolinta lentoasemilla. Lausuntoaika päättyy 12.4.2024 ja määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2024.

Määräysmuutoksessa on ensinnäkin tarkoitus selventää ilma-aluksille opastusmerkkejä antavien henkilöiden koulutus- ja kelpoisuusvaatimuksia. Merkinantajille vaaditaan ilmailulain 47 §:n sekä ICAOn ja EU:n vaatimusten mukaisesti hyväksyntä, mutta hyväksynnän edellytyksiä ei ole Suomessa aiemmin määritelty. Sen sijaan Traficomin maksuasetuksessa mainitulle opastusmerkkien koulutusluvalle ei enää ole lakiperustaa, joten se tulisi todennäköisesti poistumaan.

Toiseksi maahuolintapalvelun tarjoaminen on EASA-asetuksen (2018/1139) 37 artiklan mukaisesti ilmoituksenvaraista toimintaa, mutta Suomessa näitä ilmoituksia ei tähän mennessä ole käytännössä vaadittu. Tällä määräysmuutoksella on tarkoitus ottaa ilmoitusmenettely käyttöön ja määritellä sitä koskevat tarkemmat vaatimukset.

Kolmanneksi maahuolinnan kansallisissa vaatimuksissa otettaisiin jo ennalta huomioon Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASAssa valmisteilla olevaa maahuolinta-alan sääntelyä, jotta siirtymä tuleviin EU-vaatimuksiin olisi suomalaisille lentoasemille, palveluntarjoajille ja lentoyhtiöille mahdollisimman sujuva. Samalla poistetaan EU-sääntelyn jo syrjäyttämiä vaatimuksia.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 12.4.2024 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteilla kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/291676/03.04.00.00/2023 sekä käyttämään mieluiten liitteenä olevaa kommenttitaulukkoa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Pasi Piirainen, pasi.piirainen(at)traficom.fi, puh. 029 534 5283
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039