Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Määräyshankepäätökset ilmatilamuutoksista: Vaara-alueet (OPS M1-28) ja Radiovyöhykkeet (OPS M1-17)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) käynnistää kaksi määräyshanketta, joissa muutettaisiin vaara-alueita koskevaa ilmailumääräystä OPS M1-28 sekä radiovyöhykkeitä koskevaa ilmailumääräystä OPS M1-17. Määräysmuutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun AIRAC-päivänä 21.4.2022.

OPS M1-28 on vuosittain päivitettävä määräys, jonka liitteessä ilmoitetaan koordinaatteina alueet, joilla ajoittain saatetaan harjoittaa ilma-alusten lentoturvallisuuden vaarantavaa toimintaa. Tällä kertaa Fintraffic Lennonvarmistus on esittänyt uusia vaara-alueita Kauhavan lentopaikan (EFKA) ympäristöön sekä purjelentotoimintaa varten perustettujen vaara-alueiden uudelleen tarkastelua Nummelan lentopaikalla (EFNU). Puolustusvoimat on esittänyt yhden vaara-alueen pienentämistä sekä kolmen uuden vaara-alueen perustamista. Redstone Aero Oy esittää Kymin purjelentoalueen D134A rajaamista siten, ettei se ulotu Pyhtään Redstonen lentopaikan (EFPR) päälle tai läheisyyteen.

Määräyksessä OPS M1-17 määritellään alueet, joilla ilma-aluksessa on oltava radiolaite ja sen käyttö on pakollista. Tällä kertaa uudet radiovyöhykkeet on esitetty perustettaviksi Pyhtään ja Sodankylän lentopaikkojen alueelle.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jouko Ranta, jouko.ranta(at)traficom.fi, puh. 029 534 5044
ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039