Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Määräysmuutos: Lennontiedottajan lupakirja ja koulutus (ANS M1-7)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 10.11.2022 antanut muutetun määräyksen ANS M1-7, Lennontiedottajan lupakirja ja koulutus. Muutokset perustuvat pääosin Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n esityksiin, joiden tarkoituksena on saattaa lennontiedottajia koskevat kansalliset vaatimukset paremmin linjaan lennonjohtajia koskevien EU-vaatimusten kanssa. Muutettu määräys tulee voimaan 17.11.2022.

Muutokset koskevat esimerkiksi lennontiedottajan lupakirjan hakijan vähimmäisikää, joka laskee 21 vuodesta 18 vuoteen, sekä työpaikkakouluttajan viimeaikaisen kokemuksen vaatimusta, joka on jatkossa 1,5 vuoden sijasta puoli vuotta. Näiden osalta lennontiedottajille asetetut vaatimukset ovat olleet jopa tiukempia kuin lennonjohtajien EU-vaatimukset. Lisäksi pätevyyden arvioijalle annetaan oikeus merkitä suoraan lupakirjaan paitsi yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaolon jatko, myös vanhentuneen merkinnän uusiminen. Määräysmuutoksessa määrätään myös hyvityksistä silloin, kun lennonjohtaja kouluttautuu lennontiedottajaksi.

Lisätietoja:

tarkastaja Varpu Alho, varpu.alho(at)traficom.fi, puh. 029 534 6015
erityisasiantuntija Jani Luiro, jani.luiro(at)traficom.fi, puh. 029 534 5140

lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039