Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Määräysmuutos: Lento- ja työaikarajoitukset, muu toiminta kuin kaupallinen ilmakuljetus lentokoneilla (OPS M3-2)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 13.6.2022 antanut muutetun määräyksen OPS M3-2, Ilma-aluksen ohjaamomiehistön lento- ja työaikarajoitukset - muu lentotoiminta kuin lentokoneilla harjoitettava kaupallinen ilmakuljetus. Määräys tulee voimaan 20.6.2022. Sen lento- ja työaikarajoituksia koskevaa kohtaa voidaan 4 soveltaa heti voimaantulosta, ja muita kohtia kuuden kuukauden siirtymäajan kuluttua 1.1.2023.

HUOM: Määräyksen soveltamista voidaan lentotoiminnan harjoittajan tai koulutusorganisaation harkinnan mukaan lykätä 6 kuukaudella myös kohdan 4 osalta, alla linkki korjattuun versioon.

Määräysmuutoksen tarkoituksena on helpottaa suomalaisten erityislentotoimintaa (SPO) harjoittavien helikopteriyritysten miehistön käyttöä ja parantaa niiden kilpailuasemaa lisäämällä joustavuutta tiettyihin vaatimuksiin. Määräysmuutos perustuu osaksi myös FinnHEMS Oy:n ehdottamiin muutoksiin, jotka koskevat päivystysluonteista helikopteritoimintaa. Esimerkiksi määritelmiin ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole tehty perustavanlaatuisia muutoksia, sillä EU:sta on odotettavissa uutta sääntelyä HEMS-toiminnan lento- ja työaikarajoituksista arvion mukaan vuonna 2026. Työ- ja lentoajan laskentaperuste muuttuu 30 päivän jaksoista kalenterikuukausiksi.

Lähtökohtaisesti määräystä sovelletaan myös kaupallisiin lentokoulutusorganisaatioihin. Soveltamisalaa on kuitenkin pyritty selventämään korostamalla sitä, että määräystä OPS M3-2 sovelletaan vain toimintaan ohjaamomiehistön jäsenenä, ja sen tarkoituksena on lentoturvallisuuden varmistaminen. Toimistotyöhön sovelletaan tavanomaista työaikalainsäädäntöä. Toimistotyön työajoilla on kuitenkin vaikutusta ohjaamomiehistön lento- ja työaikojen laskentaan siinä tapauksessa, jos toimistotyön ja lentotyön välissä ei ole viikkolepoaikaa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo, veli-matti.petramo(at)traficom.fi, p. 029 534 6094
johtava asiantuntija Helena Pietilä, helena.pietila(at)traficom.fi, p. 029 534 6096 (koulutusorganisaatiot)
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, p. 029 534 6039