Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Määräysmuutos: Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä (PEL M1-4)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 9.11.2022 antanut muutetun määräyksen PEL M1-4, Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä. Muutokset tulevat voimaan 16.11.2022.

Määräykseen on yhdistetty sisältö määräyksestä OPS M1-20, Kansallisen ilma-aluksen miehitys, joka samalla kumotaan. Lisäksi kumotaan purje-, moottoripurje- ja ilmapallolentäjiä sekä hinauslentäjän kelpuutusta koskevat kansalliset lupakirjamääräykset, koska näitä kansallisia lupakirjoja on voimassa enää vähän ja myös ao. koulutusorganisaatiot toimivat EU-sääntelyn alaisina. Jatkossa edellä mainittujen kansallisten lupakirjojen ja kelpuutusten osalta noudatetaan samoja vaatimuksia kuin EU-lainsäädännössä (purjelentoasetus 2018/1976 ja ilmapalloasetus 2018/395). Kansallisten purjelentäjän ja moottoripurjelentäjän lupakirjojen muuntamiseen EU-vaatimusten mukaisiksi annetaan kuitenkin kolmen vuoden siirtymäaika 1.1.2026 asti.

Määräykseen on selvennetty, että erityiskelpuutusten, kuten taitolento- tai vesilentokelpuutuksen, on oltava voimassa myös silloin kun EASA-lupakirjalla lennetään kansallisen sääntelyn alaista ilma-alusta. Lisäksi määräyksen kohdat 6 ja 9 lupakirjan hakemisesta, kelpuutuksen väliaikaisesta käyttöoikeudesta sekä lentopäiväkirjan pidosta koskevat myös EASA-asetuksen soveltamisalaan kuuluvia lupakirjoja ja kelpuutuksia.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jani Heiskanen, jani.heiskanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 7163
erityisasiantuntija Jani Kosonen, jani.kosonen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6646

lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039