Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Muutoksia määräyksiin: Harrasterakenteisten ilma-alusten lentokelpoisuus ja rakentaminen

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 27.6.2022 antanut muutetut määräykset AIR M5-1, Harrasterakenteisten sekä tutkimus-, kokeilu- tai tieteellisiin tarkoituksiin valmistettujen ilma-alusten lentokelpoisuusvaatimukset, ja AIR M5-2, Harrasterakenteisten ilma-alusten rakentaminen. Määräykset tulevat voimaan 28.6.2022.

Määräyksen AIR M5-1 soveltamisalaa on laajennettu kattamaan harrasterakenteisten ilma-alusten lisäksi ns. koe-ilma-alukset (experimental). Määräykseen on lisätty myös pyöriväsiipisiin sekä ilmaa kevyempiin ilma-aluksiin sovellettavat vaatimukset. Määräysmuutoksessa on otettu huomioon sähkömoottorikäyttöiset harrasterakenteiset ilma-alukset lisäämällä vaatimuksia mm. maadoitusjärjestelmästä, akkujen sijoituksesta ja voimalinjan valvontamittareista. Lento-ohjekirjassa ilmoitettavia teknisiä tietoja on tarkennettu.

Määräyksestä AIR M5-2 on poistettu vaatimus harrasterakenteisen ilma-aluksen rakennusluvasta, sillä lupaa ei nykyisen ilmailulain mukaan enää vaadita, sekä selvennetty mm. rakennuskertomuksessa annettavia tietoja ja koelento-ohjelman sisältöä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jari Lyytinen, jari.lyytinen(at)traficom.fi, p. 029 534 6234
tarkastaja Sami Jänis, sami.janis(at)traficom.fi, p. 029 534 7091 (etenkin helikopterit ja autogirot)
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, p. 029 534 6039