Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Oletko rakentamassa itse venettä tai muuta vesikulkuneuvoa?

Veneilykauden mentyä voi katse kääntyä jo tulevan kesän suunnitelmiin. Vesikulkuneuvon saa rakentaa myös itse, mutta sen täytyy olla turvallinen ja täyttää vähintään vesikulkuneuvoja koskevat yleiset vaatimukset. Omavalmisteita koskevat myös samat rekisteröintivelvoitteet kuin muitakin vesikulkuneuvoja, mutta niiden jälleenmyynnille on asetettu rajoitteita.

Vesikulkuneuvojen osalta omavalmiste tarkoittaa sitä, että vene tai muu vesikulkuneuvo on rakennettu kokonaan itse. Vene ei siis ole itse rakennettu eli omavalmiste, jos se tilataan veneenrakentajalta maksua vastaan. Myöskään puolivalmisteesta rakennettu tai käytetty vene ei ole omavalmiste.

"Omavalmisteinen vene tai muu vesikulkuneuvo rakennetaan alusta alkaen itse. Toki hankalimmissa sähkö- ja koneasennustöissä voit käyttää ammattilaisia apuna", painottaa ylitarkastaja Juhani Pappila.

Omavalmisteisen vesikulkuneuvon voi myydä ilman CE-merkintää, jos se on ollut omassa käytössä vähintään 5 vuotta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo markkinavalvontaviranomaisena tätä.

Jos alle 5 vuotta vanhan omavalmisteen haluaa myydä, täytyy sillä olla:

 • CE-merkintä  
 • tarvittavat dokumentit eli käyttäjän käsikirja ja vaatimustenmukaisuuden vakuutus , molemmat suomeksi ja ruotsiksi.

Omavalmisteisen vesikulkuneuvon on oltava turvallinen

Vaikka omavalmisteinen vesikulkuneuvo ei tarvitsisi CE-merkintää eikä ensirekisteröinnin yhteydessä vaadita vaatimustenmukaisuusvakuutusta, tulee sen kuitenkin täyttää vesikulkuneuvoja koskevat yleiset vaatimukset. Uudessa 1.6.2020 voimaan tulleessa vesiliikennelaissa on säännöksiä, jotka koskevat sekä vesillä liikkujaa, päällikön vastuuta, että vesikulkuneuvojen rakennetta, varusteita, kuntoa ja käyttöä.

Jos olet rakentamassa omavalmisteista vesikulkuneuvoa, tulee sinun huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • Ohjailupaikalta tulee olla hyvä näkyvyys, jotta voit seurata kulkureittiä ja muuta vesiliikennettä.
 • Paloturvallisuuteen ja erityisesti varoeräisyyksiin kuumien pintojen ja syttyvien materiaalien välillä on syytä kiinnittää huomiota. Koskee esimerkiksi avoliekkisiä keittimiä, kiukaita ja lämmittimiä.
 • Kiinnitä huomiota vesikulkuneuvon vakavuuteen ja kantavuuteen arvioidessasi henkilömäärää.
 • Kiinnitä huomiota vesikulkuneuvon ohjattavuuteen arvioidessasi moottoritehoa.
 • Vesikulkuneuvossa tulee olla nimetty päällikkö. Ennen vesille lähtöä päällikön tulee tarkastaa aina vesikulkuneuvon merikelpoisuus sekä varusteet.

Huomioi myös, että perusvarustuksena moottorilla varustetussa tai yli viiden metrin pituisessa purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa tulee olla:

 • airo, mela tai ankkuri köysineen
 • tyhjennysväline
 • vuosittain tarkastettu käsisammutin (liekillä toimiva polttolaite, yli 25 kw perämoottori tai sisämoottori tai sisäperämoottori).
 • hyväksytyt pelastusliivit jokaiselle vesikulkuneuvossa olijalle (sopivankokoiset ja helposti saatavilla)
 • meriteiden sääntöjen osan D mukaiset merkinantolaitteet

Erityisesti saunalautan kohdalla on mahdollista, että siihen sovelletaan myös yleisiä rakennusvalvonnan määräyksiä, vaikka lautta olisikin rekisteröity vesikulkuneuvorekisteriin. Yhteistyö paikallisten rakennusviranomaisten kanssa onkin paikallaan jo lautan rakenteen ja käytön sekä laituri- ja talvitelakointipaikan suunnitteluvaiheessa.

Omavalmisteita koskevat myös samat rekisteröintivelvoitteet kuin muitakin vesikulkuneuvoja. Muistathan siis rekisteröidä omavalmisteesi. Lisätietoja ja ohjeet Traficomin verkkosivuilta omavalmisteen rekisteröimiseksi (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja:

Rakennan itse veneeni (Ulkoinen linkki)

ylitarkastaja Juhani Pappila, p. 029 534 6651, veneilytarkastajat(at)traficom.fi