Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut kaksi päätöstä, joiden avulla myös muiden kuin lentoyhtiöissä työskentelevien lentäjien kelpuutusten ja kielitaitomerkintöjen voimassaoloa voidaan jatkaa poikkeustilanteessa. Poikkeusmenettelyt laajennettiin lisäksi koskemaan lyhyen aikaa vanhentuneena olleiden kelpuutusten uusimista, teoriakokeiden suorittamis- ja voimassaoloaikaa sekä lentäjien viimeaikaista kokemusta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antoi 23.3.2020 koronaviruspandemiasta johtuen päätöksen, jolla mahdollistettiin voimassaolevien luokka-, tyyppi- ja mittarilentokelpuutusten sekä kielitaitomerkintöjen voimassaolon jatko kevennetyillä menettelyillä. Poikkeuslupa koski kuitenkin vain niitä lentäjiä, jotka työskentelevät eurooppalaisten Part-ORO määräysten mukaan toimivissa lentoyhtiöissä. Tästä on tiedotettu erikseen: Tiedote lentäjille: Part-FCL-lupakirjojen kelpuutuksiin jatkoa tarvittaessa (Ulkoinen linkki)

Nyt tehdyt päätökset laajensivat poikkeusmenettelyjä koskemaan myös Part-ORO lentoyhtiöiden ulkopuolella toimivia lentäjiä, mm. yleisilmailijoita, lentokouluissa työskenteleviä lentäjiä tai kolmannen maan operaattorin palveluksessa lentäviä. Heidän osaltaan myös lyhyen aikaa vanhentuneena olleita kelpuutuksia ja kielitaitomerkintöjä voidaan uusia. Vanhentuneiden kelpuutusten uusinta on tarkoitus laajentaa myöhemmin koskemaan myös lentoyhtiöissä työskenteleviä.

Poikkeuslupia voidaan soveltaa ainoastaan suomalaisten Part-FCL lupakirjojen haltijoihin. Kansallisten lupakirjojen osalta asia on vielä selvittelyssä. Tehdyt päätökset ovat voimassa 27.03.2020 ja 27.11.2020 välisenä aikana.

Luokka- tai tyyppikelpuutuksen sekä mittarilentokelpuutuksen voimassaoloa voidaan jatkaa tai uusia 4 kuukautta eteenpäin tai poikkeusluvan loppuun asti (27.11.2020), kumpi päivämäärä on aiemmin. Edellytyksenä on, että:

  • kelpuutus on voimassa oleva, tai se on vanhentunut poikkeusluvan voimassaolon aikana ja ollut vanhentuneena korkeintaan yhden kuukauden ajan, eikä haltijan ole ollut mahdollista suorittaa voimassaolon jatkamiseksi tarvittavia toimenpiteitä koronatilanteesta johtuen
  • lisäksi lupakirjan haltijan tulee olla saanut poikkeusluvan aikana ohjeistusta (briefing) ylläpitääkseen turvalliseen lentämiseen ja vaadittujen menetelmien ja lentoliikkeiden turvalliseen suorittamiseen tarvittavaa teoriatiedon tasoa sellaiselta lennonopettajalta, jolla on asianmukaiset opettajan oikeudet. Tähän ohjeistukseen tulee sisältyä tarpeen mukaan luokka- tai tyyppikohtaista opetusta poikkeus- ja pakkotilanteissa toimimiseen liittyen. Voimassaolon jatkon lupakirjaan voi tehdä joko lennonopettaja (SEP-kelpuutusten jatkot)tai tarkastuslentäjä, mutta mikäli kyseessä on kelpuutuksen uusinta, merkinnän voi tehdä ainoastaan tarkastuslentäjä tai Traficom.

Opettajakelpuutusten ja tarkastuslentäjän valtuutusten voimassaoloa voidaan jatkaa tai uusia poikkeusluvan loppuun asti. Edellytyksenä on, että kelpuutus tai valtuutus on voimassaoleva, tai se on vanhentunut poikkeusluvan voimassaolon aikana ja ollut vanhentuneena korkeintaan yhden kuukauden ajan, eikä haltijan ole ollut mahdollista suorittaa voimassaolon jatkamiseksi tarvittavia toimenpiteitä koronatilanteesta johtuen. Kelpuutuksen tai valtuutuksen uuden voimassaolopäivän voi merkitä lupakirjaan tarkastuslentäjä tai Traficom.

Kielitaitomerkinnän voimassaoloa voidaan jatkaa tai uusia poikkeusluvan loppuun asti. Edellytyksenä on, että merkintä on voimassaoleva, tai se on vanhentunut poikkeusluvan voimassaolon aikana ja ollut vanhentuneena korkeintaan yhden kuukauden ajan, eikä haltijan ole ollut mahdollista suorittaa voimassaolon jatkamiseksi tarvittavia toimenpiteitä koronatilanteesta johtuen. Kielitaitomerkinnän uuden voimassaolopäivän voi tehdä lennonopettaja, tarkastuslentäjä tai kielitaitotarkastaja.

Teoriakokeet ja lentäjän viimeaikainen kokemus

Poikkeusluvat sisältävät useita poikkeusmenettelyjä koskien teoriakokeiden suorittamista, teoriakokeiden voimassaoloaikaa lupakirjojen tai kelpuutusten myöntämiseksi sekä lentäjän viimeaikaisia kokemusvaatimuksia. Näihin kannattaa tutustua lukemalla 2.4.2020 tehty poikkeuspäätös. Mikäli asiasta nousee kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä Traficomiin.

Ohjeet

Lennonopettajan, tarkastuslentäjän tai kielitaitotarkastajan pitää täyttää poikkeusluvan perusteella myönnetyistä jatkamisista tai uusimisista normaali lausuntolomake, jonka remarks-osioon kirjoitetaan, että kelpuutuksen/valtuutuksen jatko on tehty Traficomin 27.3.2020 tai uusimisen ollessa kyseessä, 2.4.2020 myönnetyn Covid-19 poikkeusluvan perusteella. Tämän lisäksi kirjataan myös mahdollisen perehdytyksen tehneen lennonopettajan nimi ja perehdytyksen päivämäärä.

Kelpuutus jatketaan alkuperäisestä voimassaolopäivämäärästä tai uusintapäivämäärästä eteenpäin 4 kk tai enintään 27.11.2020 saakka. Tämä lausunto toimitetaan kirjaamoon normaalimenettelyn mukaisesti ja lennonopettajalla, tarkastuslentäjällä tai kielitaitotarkastajalla on myös normaali arkistointivelvollisuus näiden lausuntojen suhteen.

Lupakirjoja ja niihin liittyviä kelpuutuksia voi edelleen hakea myös normaalimenettelyin. Lupakirjamerkinnöistä voit ottaa yhteyttä Traficomin sähköpostitse lupakirjat(at)traficom.fi

Lisätietoja:

Traficomin päätös 27.3.2020: Päätös poikkeusten myöntämisestä asetuksen (EU) N:o 2018/1139 artiklan 71(1) nojalla  

Traficomin täydentävä päätös edelliseen: Päätös poikkeusten myöntämisestä asetuksen (EU) N:o 2018/1139 artiklan 71(1) nojalla 2.4.2020

sähköpostitse lentokoe(at)traficom.fi

erityisasiantuntija Jani Hottola, p. 029 534 5295, jani.hottola(at)traficom.fi