Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tietoa Venäjän kansalaisten tarkastuslennoista ja pätevyydenarvioinneista

EU:n Venäjälle asettamat pakotteet rajoittavat Venäjän kansalaisten lupakirjavaatimusten mukaista lentokoulutus- ja tarkastuslentotoimintaa silloin, kun henkilö ei ole työsuhteessa pakotteiden ulkopuolisen lento-operaattorin kanssa. Kelpuutuksien voimassaolon jatkaminen ja uusiminen tarkastuslennoilla Suomessa sallitaan kuitenkin tietyin edellytyksin muissakin tilanteissa.

Luokka-, tyyppi- tai mittarilentokelpuutuksien voimassaolon jatkaminen ja uusiminen tarkastuslennoilla Suomessa sallitaan Venäjän kansalaisille seuraavilla edellytyksillä:

  • Henkilöllä on suomalainen Part-FCL ansiolentäjän (CPL) tai liikennelentäjän (ATPL) lupakirja.
  • Henkilö asuu Suomessa.
  • Henkilöllä on työpaikkahakemus vireillä sellaisen lento-operaattorin kanssa, jota Venäjä pakotteet eivät koske. Lento-operaattori voi olla joko EU- tai EU:n ulkopuolinen operaattori. Vireilläolosta pitää esittää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille kirjallinen dokumentaatio, esim. sähköposti lento-operaattorilta.
  • Kyseessä oleva luokka-, tyyppi- tai mittarilentokelpuutus on edellytys hakuprosessin ylläpitämiseksi tai töihin pääsemiseksi.
  • Mikäli kelpuutuksen voimassaolon jatko tai uusiminen edellyttää kertauskoulutusta tai vanhentuneiden teoriakokeiden uusimista, ne ovat sallittuja.

Edellytysten täyttyminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Ennen koulutuksen tai lentojen suorittamista kouluttajan ja/tai tarkastuslentäjän tulee varmistaa asia Traficomista ottamalla yhteyttä osoitteeseen lentokoe@traficom.fi.

Muuta huomioitavaa

Koulutus-, teoria- ja lentokokeet sekä tarkastuslennot ovat sallittuja oppilaille, joilla on pakotteiden ulkopuolinen lento-operaattori koulutuksen sponsoroijana tai joka on oppilaana pakotteiden ulkopuolisen lento-operaattorin MPL (usean ohjaajan miehistölupakirja) -kurssilla.

Koulutus, kokeet tai tarkastuslennot eivät ole sallittuja yksityislentäjille, koska heidän katsotaan itse kontrolloivan lentotoimintaansa.

Laskuvarjohyppylento-, palolento- ja hinauslentotoiminta ovat sallittuja, koska niissä katsotaan lentokerhon olevan lentoa kontrolloiva taho.

Toimiminen lennonopettaja sekä lentokoulussa (ATO) että lentokerhossa (DTO) on sallittua, koska tuolloinkin koulun/kerhon katsotaan olevan lentoa kontrolloiva taho.

EU:n pakoteasetuksissa tarkoitettu kansallinen toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö. Pakotteiden toimeenpanosta vastaavat hallinnonaloillaan muun muassa sektoriministeriöt, Ulosottolaitos, Tulli, Keskusrikospoliisi, Finanssivalvonta, rajavartiolaitos ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Lisätietoja

Ingressiä tarkennettu 4.4.2023 klo 15.00: EU:n Venäjälle asettamat pakotteet rajoittavat Venäjän kansalaisten lupakirjavaatimusten mukaista lentokoulutus- ja tarkastuslentotoimintaa. Kelpuutuksien voimassaolon jatkaminen ja uusiminen tarkastuslennoilla Suomessa sallitaan tietyin edellytyksin. > EU:n Venäjälle asettamat pakotteet rajoittavat Venäjän kansalaisten lupakirjavaatimusten mukaista lentokoulutus- ja tarkastuslentotoimintaa silloin, kun henkilö ei ole työsuhteessa pakotteiden ulkopuolisen lento-operaattorin kanssa. Kelpuutuksien voimassaolon jatkaminen ja uusiminen tarkastuslennoilla Suomessa sallitaan kuitenkin tietyin edellytyksin muissakin tilanteissa.