Traficom vastaa digitalisoituneen yhteiskunnan tarpeisiin - uusia taajuuskaistoja paikallisille matkaviestinverkoille, 5G:lle ja lyhyen kantaman radiolaitteille

Yhteiskuntamme nojaa langattomiin viestintäyhteyksiin. Laadukkaat viestintäverkot ja niiden kautta välitetty tieto ovat alusta uusille palveluille, sovelluksille ja innovaatioille niin elinkeinoelämän kuin kuluttajienkin tarpeisiin. Traficom edistää yhteiskunnan tarvitsemien uusien palveluiden kehitystä avaamalla lisää taajuuskaistoja digitaalisten viestintäpalveluiden käyttöön.

Toivottuja taajuuksia paikalliseen toimintaan

Yksityisille matkaviestinteknologiaan perustuville paikallisille radioverkoille, kuten esimerkiksi Private-LTE-verkoille, avataan uusi taajuuskaista 2300-2320 MHz. Kyseiset rajatun käyttäjäryhmän radioverkot on tarkoitettu käytettäväksi paikallisesti esimerkiksi tehtaissa, satamissa, lentokentillä, voimaloissa sekä kaivoksissa niiden omaan toimintaan. "Taajuuksien osoittaminen tähän käyttöön on merkittävä uudistus, koska se mahdollistaa matkaviestinteknologian hyödyntämisen nyt myös yritysten omissa radioverkoissa", kertoo Traficomin ylijohtaja Kati Heikkinen. "Tämä antaa yrityksille vapaammat kädet niiden omien verkkojen räätälöimiseen ja muokkaamiseen kulloiseenkin käyttötarpeeseen sopivaksi. Matkaviestinteknologia tuo lisäksi suuremman tiedonsiirtokapasiteetin ja uudenlaiset sovellukset yksityisiin radioverkkoihin." 

Lisää nopeutta ja kapasiteettia 5G-verkoille 

Erittäin laajakaistaisille 5G-verkoille avataan 26 GHz:n taajuusalue, joka on tunnistettu Euroopassa keskeiseksi 5G-verkkojen kannalta. Taajuusalue soveltuu suurten yhteysnopeuksien ja kapasiteetin tarjoamiseen esimerkiksi kaupungeissa, liikenteen solmukohdissa ja suurissa yleisötapahtumissa. Tämän taajuusalueen käyttöönotto vahvistaa Suomen asemaa edelläkävijänä 5G-verkkojen rakentumisessa ja käyttöönotossa sekä uusien 5G-palveluiden ja innovaatioiden kehittymisessä. Taajuusalueen verkkotoimiluvat huutokaupataan kesällä 2020. Osa taajuusalueesta osoitetaan paikallisten 5G-verkkojen käyttöön. 

Lyhyen kantaman laitteiden uudet taajuusalueet vauhdittavat digitalisaatiota ja hyödyttävät sekä kuluttajia että yrityksiä

Valtaosa radiolähettimistä on jo vapautettu luvanvaraisuudesta. Luvasta vapautettuja lyhyen kantaman laitteita on käytössä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, esimerkiksi kodeissa, yrityksissä, teollisuudessa, liikenteessä. Niitä käytetään taajuusalueittain laajalla skaalalla alkaen kilohertsien taajuuksista aina yli 100 GHz:n taajuuksille. Nyt lyhyen kantaman radiolaitteille avataan lisää taajuusalueita ja uusia laitteita vapautetaan luvanvaraisuudesta. Lisätaajuuksia tulee muun muassa älyliikenteelle, laajakaistaisille datasiirtolaitteille ja lääketieteen sovelluksille. Uudet taajuusalueet lisäävät näiden sovellusten käyttömahdollisuuksia yhteiskunnassa entisestään, mikä hyödyttää sekä kuluttajia että alalla toimivia yrityksiä.

 

Taajuusalueiden käyttötarkoitusten muutokset sekä luvasta vapautukset tulivat voimaan päivitetyillä Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräyksellä 4 ja luvasta vapaita radiolähettimiä koskevalla määräyksellä 15, joilla ohjataan radiotaajuuksien ja laitteiden käyttöä Suomessa ja näissä huomioidaan sekä kansainvälisen yhteistyön tulokset, että kansalliset erityistarpeet. Taajuuskaistan 2300-2320 MHz muutos tulee voimaan 15.6.2020.

 

Lisätietoja

Paikalliset matkaviestinverkot ja 5G:

radioverkkoasiantuntija Matti Sihvola, p. 0295 390 374, matti.sihvola(at)traficom.fi

kehityspäällikkö Tapio Penkkala, p. 0295 390 434, tapio.penkkala(at)traficom.fi 

Lyhyen kantaman radiolaitteet:

erityisasiantuntija Mikko Rintala, p. 0295 390 459, mikko.rintala(at)traficom.fi

 

Määräykset ovat Finlexin sivuilla:

Radiotaajuusmääräys 4 (Ulkoinen linkki)  

Määräys 15 (Ulkoinen linkki) 

 

Lisätietoja taajuuskaistan 2300-2320 MHz käyttömahdollisuuksista sekä taajuusvaraus- ja lupamenettelystä .

Lisätietoja taajuushuutokaupasta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta ja valtioneuvoston sivuilta (Ulkoinen linkki).