Uusi lentokelpoisuusmääräys Woodcomp-potkurien tarkastuksista

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 22.4.2022 julkaissut lentokelpoisuusmääräyksen M 3176/22, Woodcomp Propellers s. r. o. Potkurin tarkastus. Määräys tulee voimaan 6. toukokuuta, ja sen edellyttämät toimenpiteet on toteutettava 20.5.2022 mennessä.

Lentokelpoisuusmääräyksen antamisen syynä on Suomessa sattunut pakkolasku, joka johtui potkurin lavan irtoamisesta lennon aikana Woodcomp SR2000 -sarjan potkurilla varustetussa ilma-aluksessa. Samalle potkurityypille on sattunut lavan irtoamisia myös muualla Euroopassa. Määräyksessä vaaditaan potkurin lapojen tarkastus ennen seuraavaa lentoa ja sen jälkeen aina lentoa edeltävässä tarkastuksessa. Lisäksi lento-ohjekirjaan on lisättävä ohjeet sen varalta, että potkurissa havaitaan värinää lennon aikana. Potkurin peruskorjausjaksoa ei ole sallittua pidentää siten kuin määräyksessä AIR M1-5 muutoin sallitaan.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jari Lyytinen, jari.lyytinen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6234
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039