Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätöksen laivaliikenteen liikennöintivelvoitteen asettamisesta kahdelle Ahvenanmaan yhteyksiä tukevalle reitille. Päätös vähentää koronatilanteesta meriliikenneyhteyksille aiheutuvaa haittaa. Liikennöintivelvoitteen tarvetta arvioidaan kahden viikon välein.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt 16.11.2020 päätöksen meriliikenteen väliaikaisesta järjestämisestä ja palveluvelvoitteen asettamisesta edestakaisille reiteille Maarianhaminan ja Kapellskärin, sekä Eckerön ja Grisslehamnin välillä. Traficomin tarkoituksena on varmistaa ja edistää merikuljetusten riittävyyttä sekä luottamuksen palautumista meriliikenteeseen eli tässä tilanteessa turvata nykyistä paremmin Ahvenanmaan huoltovarmuus sekä teollisuuden ja asukkaiden liikkumistarpeet.

Traficom on katsonut palveluvelvoitteen asettamisen välttämättömäksi. Nyt tehty päätös tukee aikaisemman Turusta Maarianhaminan kautta Tukholmaan asetetun liikennöintivelvoitteen ohella Ahvenanmaan huoltovarmuutta, henkilöliikenteen- ja teollisuuden tarpeita Ruotsin suuntaan.. Pelkät Ahvenanmaalla poikkeavat alukset eivät tähän yksikään riitä.

"Teimme toissa viikolla päätöksen laivaliikenteen liikennöintivelvoitteesta Turusta Maarianhaminan ja Tukholman yhteyksien osalta. Tämä uuden päätöksen tarkoituksena on taata vielä paremmin Ahvenanmaan asukkaiden, teollisuuden ja huoltovarmuuden yhteydet Manner-Suomeen ja Ruotsiin osana koko Suomen välttämätöntä ja riittävää merikuljetuskapasiteettia", sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Traficomin päätös pohjautuu eduskunnan myöntämään lisämäärärahaan meriliikenteelle

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 24,7 miljoonan euron lisämäärärahan meriliikenteeseen asetettavan julkisen palvelun velvoitteen kustannusten kattamiseksi. Valtioneuvosto antoi määrärahan käyttöä tarkentavan asetuksen. Asetuksen mukaan Traficom voi asettaa tietylle reitille velvoitteen liikennöidä ja maksaa liikennöinnistä korvausta. Korvausta ei makseta liikennöinnin kiinteistä kustannuksia eikä sen määrästä makseta lainkaan voittoa.

Nyt tämä velvoite on asetettu Maarianhaminan ja Kapellskärin väliselle edestakaiselle reitille. Meriliikenteen harjoittaja, joille palveluvelvoite on asetettu, on Viking Line Abp. 

Eckerön ja Grisslehamnin väliselle edestakaiselle reitille palveluvelvoite on asetettu Eckerö Linjen Ab:lle.

Traficom on jo aikaisemmin asettanut liikennöintivelvoitteen Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma -yhteysvälille. Muiden haussa olleiden reittien osalta Traficom arvioi parhaillaan liikennöintivelvoitteen välttämättömyyttä.

Lisätietoja:

Ahvenanmaan yhteyksiä ja huoltovarmuutta turvaavat tuetut laivareitit hakuun (Ulkoinen linkki) (28.9.2020)

Ensimmäiset laivaliikenteen liikennöintivelvoitteet asetettu Ahvenanmaan ja Ruotsin yhteyksien turvaamiseksi (Ulkoinen linkki) (6.11.2020)

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, p. 040 836 0397, Twitterissä @Saarimaki

johtaja Pipsa Eklund, pipsa.eklund(at)traficom.fi, p. 029 534 5396