Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston liikennepalvelulain (320/2017) mukaisesta selvityspyynnöstä (Abdi, Mohamed Ismail)

Liikenne-ja viestintävirasto (Traficom) on 18.4.2024 laatinut Mohamed Ismail Abdia koskevan selvityspyynnön. Asiakirjaa ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asiakirja on nähtävänä 25.7.2024 saakka Liikenne- ja viestintäviraston Helsingin toimipaikassa, Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon asiakirjasta seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla. Tiedoksianto on julkaistu 18.4.2024.

Lisätietoja antaa asiantuntija Heidi Löfberg, puh. 029 534 5000.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom