Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston liikennepalvelulain (320/2017) mukaisesta päätöksestä (Osazee, Kelvin)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 28.3.2024 tehnyt Kelvin Osazeeta koskevan päätöksen. Päätöstä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on nähtävänä 26.5.2024 saakka Liikenne- ja viestintäviraston Helsingin toimipaikassa, Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla. Tiedoksianto on julkaistu 19.4.2024.

Lisätietoja antaa asiantuntija Heidi Löfberg, puh. 029 534 5000.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom