Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hae ajoneuvojen ennakkoilmoittajaksi

Ennakkoilmoituksella tarkoitetaan uuden tai keskeneräisen ajoneuvon tietojen ilmoittamista rekisterinpitäjälle eli Traficomille ennen ajoneuvon ensimmäistä käyttöönottoa ja ensirekisteröintiä. Ennakkoilmoitus on vaihtoehto rekisteröintikatsastukselle tai yksittäishyväksynnälle. Ennakkoilmoitus soveltuu mm. valmistajan edustajalle, joka maahantuo suuria määriä uusia, käyttämättömiä ajoneuvoja

Jos yrityksesi haluaa ajoneuvojen ennakkoilmoittajaksi, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Toimi näin

1

Ennakkoilmoittajaksi hakeminen

 1. Toimita seuraavat asiakirjat ja selvitykset Traficomiin osoitteeseen ennakkoilmoitus@traficom.fi
   
 • Ajoneuvon valmistajalta saatu valtakirja, jos yritys on valmistajan edustaja Suomessa
  - Valmistajan valtuutus
  - Manufacturer’s authorisation
   
 • Yrityksen kaupparekisteriote
   
 • Kirjallinen selvitys yrityksen käyttöönsä saamista ajoneuvon hyväksynnän ehtona olevista ajoneuvon teknisistä tiedoista ja EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistuksesta (CoC) ja muusta ajoneuvon tyyppihyväksyntäselvityksestä.
  Selvityksestä on käytävä ilmi
  - keneltä yritys saa yllä mainitut ajoneuvon tyyppihyväksyntätiedot ja CoC-todistuksen
  - miten ja minkälaisessa muodossa tiedot tulevat
  - kuinka usein yritys saa tietoja.

  Selvitys voi sisältyä myös valmistajan antamaan valtuutukseen.
   
 • Kirjallinen selvitys yrityksen asiantuntijuuden toteamiseksi siitä, miten yritys varmistuu ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta ajoneuvon ennakkoilmoitus- ja rekisteröintiajankohtana.

  Selvityksestä on käytävä ilmi
  - kuinka yritys selvittää ajoneuvon viimeisen mahdollisen rekisteröintiajankohdan (vaatimusten täyttyminen)
  - miten yritys varmistuu yksittäisen ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta rekisteröintiajankohtana
  - miten yritys seuraa ennakkoilmoitettavia ajoneuvoja koskevan lainsäädännön kehitystä (mm. ennakkoilmoitettaviin ajoneuvoihin mahdollisesti liittyvä EU:n puitedirektiivi tai -asetus, ajoneuvolaki 82/2021 sekä ennakkoilmoitettaviin ajoneuvoihin liittyvä kansallinen säädös tai määräys
  - sarjan viimeisten ajoneuvojen poikkeusluvan pääperiaatteet. Häntälupia haetaan sarjan viimeisille ajoneuvoille, jotka eivät täytä rekisteröintiajankohdan vaatimuksia.
  - takaisinkutsukampanjan (Recall)  järjestämisestä pääperiaatteet
  millä perusteella ennakkoilmoituksen yhteydessä tyyppihyväksyntänumero, variantti ja versio -yhdistelmä yhdistetään yksittäiseen ajoneuvoon.
 1. Hae Verohallinnolta (Ulkoinen linkki) lupaa toimia rekisteröitynä autoveroilmoittajana, jos yrityksesi haluaa ennakkoilmoittaa autoveron alaisia ajoneuvoja

  Verohallinto lähettää Traficomille päätöksen. 
2

Ennakkoilmoitussopimuksen tekeminen

 1. Traficom selvittää ennakkoilmoittajaksi haluavan yrityksen luottotiedot ja varallisuuden ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä yrityksen vakavaraisuudesta
 2. Traficom lähettää yritykselle ennakkoilmoitussopimuksen liitteineen (2 kpl) hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi, kun yrityksen on todettu täyttävän ennakkoilmoittajan vaatimukset

  Saatuaan yritykseltä allekirjoitetut sopimukset, Traficom allekirjoittaa ne ja toimittaa yritykselle sille kuuluvan kappaleen.

 3. Traficom hakee ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmän (ATJ) käyttäjätunnuksen ennakkoilmoitussopimuksen liitteessä 1 tarkoitetulle yhdelle yrityksen käyttöoikeusvastuuhenkilölle.
3

Ennakkoilmoittajan toimenpiteet sopimuksen teon jälkeen

 1. Yrityksen käyttöoikeusvastuuhenkilö hakee muille  yrityksen henkilöille ATJ:n käyttäjätunnuksia

  Tunnuksia voi hakea OIVA-järjestelmän avulla. Ongelmatilanteissa auttaa Traficomin järjestelmätuki.

 2. Traficom ja yritys sopivat yrityksen henkilöille järjestettävästä järjestelmäkoulutuksesta

  Lisätietoja koulutuksesta löytyy Traficomin extranet-verkkopalvelusta. Palvelu on salasanasuojattu eli sen käyttö edellyttää käyttäjätunnuksia. ATJ:n käyttäjät kirjautuvat palveluun omilla tunnuksillaan.

 3. Tiedostoennakkoilmoittaja tekee välityspalvelusopimuksen ja testaa välityspalveluyhteydet

  Sopimusvälityspalvelutoimittajan yhteystiedot:

  TietoEVRY Oyj, sopimuskumppani.trafi@tietoevry.com
  - T
  raficomin sovellus-sovellusyhteyksien välityspalvelun tekninen liityntäsopimus, avattavat IP:t ja kustannustiedustelut

  T
  raficomin yhteystiedot välityspalveluyhteyksien testaamisessa:
  ennakkoilmoitus@traficom.fi

  Lisätietoja tiedostoennakkoilmoituksesta löytyy Traficomin extranet-verkkopalvelusta. Palvelu on salasanasuojattu eli sen käyttö edellyttää käyttäjätunnuksia. ATJ:n käyttäjät kirjautuvat palveluun omilla tunnuksillaan.