Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hae tavaraliikennelupaa, jolla saat harjoittaa ammattimaista tavarankuljetusta kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnisella ajoneuvolla ja yhdistelmällä. Voit hakea myös kevyttä tavaraliikennelupaa, jos harjoitat ammattimaista tavarankuljetusta kansainvälisessä tieliikenteessä kokonaismassaltaan yli 2,5 tonnisella mutta enintään 3,5 tonnisella moottoriajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä.

Toimi näin

2

Hae tavaraliikennelupaa

Tavaraliikennelupaa voit hakea sähköisesti Liikenteen oma asiointi -palvelussa kohdassa tieliikenteen liikenneluvat. Jos haluat hakea kevyttä tavaraliikennelupaa, pitää käyttää tulostettavaa lomaketta (Ks. Vaihtoehtoinen palvelukanava).

Liikenteen harjoittamista koskevissa asioissa luonnollinen henkilö valitsee asiointiroolikseen ”Henkilökohtainen asiointi” ja oikeushenkilö ”Yrityksen/organisaation puolesta asiointi". Luonnollinen henkilö hakijana tai luvanhaltijana asioi siis aina henkilönä, ei toiminimiyrityksensä edustajana. Yrityksen puolesta palvelussa voi asioida vain henkilö, jolla on oikeus edustaa kuljetusyritystä joko valtuutettuna tai ilman erikseen annettua valtuutta kaupparekisteriin merkityn roolinsa perusteella.

Hakemukseen tulee pääsääntöisesti liittää selvitys hakijan vakavaraisuudesta.

Hakijan/liikenteestä vastavan henkilön ammatillisen pätevyyden osoittava todistusjäljennös tulee yleensä toimittaa vain, jos hakijalla/liikenteestä vastaavalla henkilöllä ei ole aiempia, tavaraliikennelupiin liittyviä vastuita luvanhaltijana tai liikenteestä vastaavana henkilönä, ja jos henkilön ammatillinen pätevyys on saatu ennen 1.9.2006.

Hakemusmaksu 290 euroa maksetaan palvelussa. Maksua ei palauteta, vaikka lupaa ei voitaisi myöntää tai hakemus peruutettaisiin.