Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom voi myöntää vuosittain valtionavustusta tiekuntien neuvontaan ja opastukseen ja sitä tukevan materiaalin ja palveluiden tuottamiseen. Tavoitteena on, että avustettavat hankkeet edistävät neuvontaa ja opastusta yksityistieasioissa.

Yksityisteiden neuvonta– ja opastushankkeiden valtionavustukset

Yksityisteiden neuvonta– ja opastushankkeiden valtionavustushaku vuosille 2024-2025 on alkanut. Hakemukset tulee jättää viimeistään joulukuun 1. päivänä 2023. Yksityisteiden neuvonta– ja opastushankkeiden valtionavustuksina jaetaan yhteensä 400 000 - 600 000 euroa.

Avustusta voivat saada yleishyödylliset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt sekä kunnat ja kuntayhtymät.

Yleishyödyllisiä yhteisöjä voivat olla esimerkiksi erilaiset neuvontaa ja opastusta järjestävät säätiöt tai yhdistykset. Avustusta ei myönnetä taloudellista etua tavoitteleville ammatinharjoittajille, yhtiöille ja osuuskunnille. Yleishyödylliset osuuskunnat ja osakeyhtiöt voivat kuitenkin olla avustuskelpoisia.

Valtionavustuksen 2024-2025 hakeminen

1

Lue tarkemmat hakuohjeet

Lue huolellisesti tarkemmat alla olevat hakuohjeet 

3

Toimita hakemus Traficomille

Toimita hakemus viimeistään 1.12.2023  osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi ja yksityistiet.valtionavustus@traficom.fi. otsikolla ”Yksityisteiden neuvonta- ja opastushankkeiden valtionavustus, hankehaku 2024-2025, [hakijataho]”.

Lisätietoja yksityistiet.valtionavustus@traficom.fi

Hakukierroksen raportointi ja maksatuksen hakeminen 2024-2025

1

Lue ohjeet

Hankkeen edistymistä seuraava raportointi on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle aina kuuden kuukauden välein.

Yksityisteiden neuvonta- ja opastushankkeiden valtionavustusta on haettava maksuun Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta vähintään kerran vuodessa.

Lue seuranta- ja raportointiohje ennen kuin lähetät raportoinnin. Raportointi lähetetään sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo@traficom.fi ja yksityistiet.valtionavustus@traficom.fi

Ohjeet koskevat vuosien 2024-2025 hankkeita.

 

3

Toimita aineisto määräaikaan mennessä

Toimita loppuraportti liitteineen sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo@traficom.fi ja yksityistiet.valtionavustus@traficom.fi

Lisätietoja yksityistiet.valtionavustus@traficom.fi