Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmoita tai poista yrityksen ajoneuvojen käyttövastaavatieto

Palvelussa voit ilmoittaa yritykselle käyttövastaavan tai poistaa yritykselle merkityn käyttövastaavan.

Yrityksen on ilmoitettava liikenneasioiden rekisteriin käyttövastaava, jos yrityksen autolle ei ole merkitty rekisteriin haltijaksi luonnollista henkilöä. Käyttövastaavailmoitus tehdään yrityskohtaisesti - yhdellä y-tunnuksella voi olla vain yksi käyttövastaava. Uudesta käyttövastaavasta tehty ilmoitus korvaa aiemmin ilmoitetun käyttövastaavan.

Toiminimelle ei tarvitse ilmoittaa käyttövastaavaa.

Käyttövastaavan on oltava täysi-ikäinen, Suomessa asuvaa henkilö, jolla on tiedot auton kuljettajista tai joka on auton pääasiallinen kuljettaja olematta kuitenkaan sen omistaja tai haltija. Käyttövastaavalla on oltava vähintään B-luokan ajo-oikeus.

Käyttövastaavatiedon ilmoittaminen ja poistaminen

Yritys voi ilmoittaa tai poistaa käyttövastaavan Oma asiointi -palvelun Organisaation tiedot-osiossa. Ilmoitukselle on oltava käyttövastaavaksi merkittävän henkilön suostumus. Ilmoituksen voi tehdä yrityksen edustamisoikeutettu henkilö, jolle on annettu Suomi.fi-valtuuksissa liikenteentoimijoiden tietojen ja lupien ylläpito -valtuus. Käyttövastaavatiedon ilmoittaminen ja poistaminen ei ole toistaiseksi mahdollisista Finnish Authenticator-tunnistusta käyttäville. Lisätietoja: Liikenteen sähköiset palvelut ja Suomi.fi-valtuudet (Ulkoinen linkki)

Käyttövastaava voi ilmoittaa tehtävänsä päättyneen Oma asiointi -palvelun Omat tiedot-osiossa. Ilmoituksesta lähetetään sähköpostiviesti organisaation yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen, jos organisaatio on ilmoittanut sellaisen Oma asiointi -palvelun Organisaation tiedot -osiossa. 

Tiedot käyttövastaavasta tarvitaan automaattista liikennevalvontaa varten. Liikennevirhemaksu määrätään ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle, haltijalle, tilapäiselle käyttäjälle tai käyttövastaavalle. Yritysten omistamissa autoissa, joissa ei ole erikseen merkitty luonnollista henkilöä haltijaksi, liikennevirhemaksu määrätään käyttövastaavalle.