Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ajoneuvoveron jälki- ja lisävero

Liikennekäytöstä poistettua tai rekisteröimätöntä autoa ei saa käyttää liikenteessä kuin erikseen mainituissa poikkeustapauksissa. Väärinkäytöksen seurauksena voidaan laittaa maksuun ajoneuvoveron jälki- ja lisävero. Liikennevakuutuskeskus perii myös vakuuttamattomalta ajalta vakuuttamattomuusmaksua.

Jos liikennekäytöstäpoistettua tai rekisteröimätöntä ajoneuvoa on käytetty liikenteessä, valvova viranomainen toimittaa asiasta ilmoituksen Traficomille. Asiassa lähetetään kaikille asianosaisille selvityspyyntö, johon on mahdollisuus antaa selvitys määräaikaan mennessä.

 • Mikäli asiaan ei anneta selvitystä, Traficom tekee asiassa päätöksen. Päätös tehdään automaattisesti verotusjärjestelmässä ja se lähetetään liikenneasioiden rekisterin mukaiseen osoitteeseen.
 • Mikäli asiaan annetaan selvitys, Traficom tekee päätöksen manuaalisessa prosessissa asiassa esitettyjen selvitysten perusteella.

Ajoneuvoveron lisäveron määrä on vuotuinen ajoneuvovero viisinkertaisena, kuitenkin aina vähintään 1000 €. Lisäksi voidaan laittaa maksuun ajoneuvoveroa jälkiverotuksena 10 €. Esimerkiksi dieselkäyttöinen henkilöauto, jonka vuotuinen ajoneuvovero (perusvero ja käyttövoimavero) on yhteensä 750 euroa, lisäveron määrä on 3750 euroa.

Ajoneuvoveron jälki- ja lisävero laitetaan maksuun lähtökohtaisesti ajoneuvon verovelvolliselle. Verovelvollinen on ajoneuvon rekisteriin merkitty haltija tai omistaja tai se, jonka olisi tullut olla merkittynä omistajaksi tai haltijaksi. Jos rekisteriin on merkitty sekä omistaja että haltija, haltija on verovelvollinen. Ajoneuvon käyttäjä tai kuljettaja on verovelvollinen vain siinä tapauksessa, että ajoneuvon omistajaa ja haltijaa ei saada selvitettyä tai jos ajoneuvo on otettu käyttöön suostumuksetta. Ajoneuvon luovutuspäivän verosta vastaa myyjä.

Ajoneuvoveron jälki- ja lisävero on maksettava eräpäivään mennessä. Veropäätös on mahdollista maksaa myös osissa, kuitenkin siten, että vero tulee maksetuksi kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä. Maksamaton vero aiheuttaa ajoneuvolle käyttökiellon eräpäivän jälkeen. Käyttökiellossa olevaa ajoneuvoa ei voi ottaa liikennekäyttöön, katsastaa tai viedä maasta. Käyttökielto ei poistu, vaikka ajoneuvo siirtyy toiselle omistajalle tai haltijalle.

Vinkkejä

 • Traficomin sähköisestä palvelusta voit tarkastaa, onko ajoneuvo liikennekäytössä.
 • Ajoneuvon omistajana/haltijana voit tehdä liikennekäyttöönoton helposti ja maksutta Traficomin sähköisessä palvelussa. Voit tehdä liikennekäyttöönoton myös vakuutusyhtiössä tai ajoneuvojen rekisteröintejä vastaanottavalla katsastustoimipaikalla.
 • Huomioithan myyntitilanteessa, että myyntipäivän mahdollisesta lisäverosta vastaa myyjä.
 • Ostajan tulee varmistaa ennen ajamaan lähtöä, että ajoneuvo on liikennekäytössä.
 • Ajoneuvon myyjän kannattaa myös kertoa ostajalle, onko ajoneuvo liikennekäytöstä poistettu vai ei.

Esimerkkejä tilanteista, jotka eivät vaikuta lisäveron määräytymiseen

 • Liikennekäyttöön ottamisen unohtaminen, inhimillinen erehdys tai tietämättömyys lainsäädännöstä 
 • Ajomatkan pituus, kesto tai ajoneuvon käyttämiseen johtaneet syyt 
 • Ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus ja se on katsastettu. (Huomioi! Ajoneuvon katsastaminen ja vakuuttaminen ei ole sama asia kuin liikennekäyttöönotto) 
 • Ajoneuvolla on ajettu katsastukseen ilman ennalta varattua katsastusaikaa. 
 • Ajoneuvolle on yritetty tehdä liikennekäyttöönottoa sähköisessä palvelussa, mutta liikennekäyttöönotto ei ole yrityksestä huolimatta onnistunut. 
 • Sähköisen palvelun huolto- ja käyttökatkot. 

Poikkeustilanteet, joissa liikennekäytöstäpoistettua ajoneuvoa saa käyttää

Päivitetty