Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmailun turvallisuustietoa

Ilmailun tilakuva

Ilmailun tilakuvassa Tieto.traficom-sivustolla kerrotaan ilmailun turvallisuustilanteesta Suomessa yleisesti ja osa-alueittain.
Tilakuvassa arvioidaan myös tilannetta kiitotieltä suistumisten, kiitotiepoikkeamien, ilmassa tapahtuneiden läheltä piti-tilanteiden, ilma-aluksen hallinnan menetysten, CFIT-tilanteiden sekä rullauksen yhteydessä tapahtuneiden yhteentörmäysten osalta. 
Lisäksi Tieto.traficom-sivustolta löytyy päivittyvät interaktiiviset raportit onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista vuodesta 2005 eteenpäin, harrasteilmailun (purjelento tällä hetkellä) poikkeamista, ilmatilaloukkauksista sekä lintutörmäyksistä. 

Tutustu ilmailun tilakuvaan. (Ulkoinen linkki)

Suomen ilmailun turvallisuusjohtaminen

Suomen ilmailun turvallisuusjohtamisen periaatteet ja menetelmät on kuvattu Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa. 
Ohjelman liite 1 Ilmailun turvallisuussuunnitelma, sisältää ilmailun keskeiset tunnistetut riskit Suomen tasolla, strategiset turvallisuustavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Liitteessä 2 on esitetty turvallisuusmittaristo ja turvallisuustavoitteet, joilla seurataan turvallisuuden ja suorituskyvyn tasoa.

Tutustu Suomen ilmailun turvallisuusohjelmaan  ja sen liitteisiin.

Turvallisuustiedotteet

Traficom julkaisee Turvallisuustiedote-nimellä kulkevia tietoiskuja. Tiedotteen tarkoituksena on jakaa liikennemuodoittain tietoa turvallisuuteen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja Traficomin havaitsemista trendeistä. 

Lue ilmailun julkaistut turvallisuustiedotteet.

Ilmailun uutiskirjeet

Traficomin julkaisemissa uutiskirjeissä on ajankohtaista ilmailuasiaa esimerkiksi säädöksistä ja muista toimintaan vaikuttavista seikoista turvallisuusasioiden lisäksi.

Lue ilmailun julkaistut uutiskirjeet.

Lentoturvallisuusilmoitus

Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista siviili-ilmailussa Suomen alueella tai suomalaisella ilma-aluksella tai Suomessa myönnetyn lentotoimintaluvan nojalla on ilmoitettava Traficomille.

Tee ilmoitus täällä (Ulkoinen linkki).

Turvallisuuskulttuuri

Erilaiset kulttuuriset elementit kuten turvallisuuskulttuuri, organisaatiokulttuuri, ammattikulttuuri ja raportointikulttuuri vaikuttavat siihen, miten organisaatio tai yhteisö toimii. Nämä elementit voivat vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti turvallisen toiminnan edellytyksiin. Tältä sivustolta löydät kattavan tietopaketin yllämainituista sekä ohjeita niiden kehittämiseksi turvallista toimintaa kannustavaan suuntaan.  

Tutustu Turvallisuuskulttuuri ja muut kulttuuriset elementit ilmailun arjessa-sivustoon! (Ulkoinen linkki)

 

Päivitetty