Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilmailun turvallisuustietoa

Ilmailun tilakuva

Ilmailun tilakuvassa Liikennefakta-sivustolla kerrotaan ilmailun turvallisuustilanteesta Suomessa yleisesti ja osa-alueittain.
Tilakuvassa arvioidaan myös tilannetta kiitotieltä suistumisten, kiitotiepoikkeamien, ilmassa tapahtuneiden läheltä piti-tilanteiden, ilma-aluksen hallinnan menetysten, CFIT-tilanteiden sekä rullauksen yhteydessä tapahtuneiden yhteentörmäysten osalta. 
Lisäksi Liikennefaktasta löytyy päivittyvät interaktiiviset raportit onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista vuodesta 2005 eteenpäin, harrasteilmailun (purjelento tällä hetkellä) poikkeamista, ilmatilaloukkauksista sekä lintutörmäyksistä. 

Tutustu ilmailun tilakuvaan. (Ulkoinen linkki)

Suomen ilmailun turvallisuusjohtaminen

Suomen ilmailun turvallisuusjohtamisen periaatteet ja menetelmät on kuvattu Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa. 
Ohjelman liite 1 Ilmailun turvallisuussuunnitelma, sisältää ilmailun keskeiset tunnistetut riskit Suomen tasolla, strategiset turvallisuustavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Liitteessä 2 on esitetty turvallisuusmittaristo ja turvallisuustavoitteet, joilla seurataan turvallisuuden ja suorituskyvyn tasoa.

Tutustu Suomen ilmailun turvallisuusohjelmaan  ja sen liitteisiin.

Turvallisuustiedotteet

Traficom julkaisee Turvallisuustiedote-nimellä kulkevia tietoiskuja. Tiedotteen tarkoituksena on jakaa liikennemuodoittain tietoa turvallisuuteen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja Traficomin havaitsemista trendeistä. 

Lue ilmailun julkaistut turvallisuustiedotteet.

Muita Traficomin julkaisemia tiedotteita:

Talvitoimintatiedote Suomen kentille lentäville lentoyhtiöille  27.10.2020 (tiedote tehty yhteistyössä lentoaseman pitäjien, ANS Finlandin ja lentoyhtiöiden kanssa).
Winter operations bulletin for operators into Finland  27th October 2020 (bulletin in co-operation with airport operators, ANS Finland and airlines).