Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficomin tietotilinpäätös 2022

Johdon katsaus

Tämä tietotilinpäätös on osa raportointikokonaisuuttamme, joka tukee viraston johtamista ja kehittämistä. Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan tietojenkäsittelystä ja kuvaa tietovarannot, tietovirrat, tietosuojan ja -turvan sekä tietojenkäsittelyyn liittyvän riskienhallinnan.
Kirsi Karlamaa

EU:n data- ja digisääntely – datastrategiasta datatalouteen

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2020 datastrategian, jonka tavoitteena on viedä EU datavetoisen yhteiskunnan eturiviin. Datan sisämarkkinat mahdollistavat datan vapaan liikkumisen EU:ssa ja eri alojen välillä, mistä hyötyvät yritykset, tutkijat ja julkishallinnot.
Nuoren naisen profiili ja tekoälypilvi

Tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntäminen Traficomissa

Tietoon perustuvan johtamisen ja päätöksenteon perusta on ajantasainen ja kattava tietoperusta, jota käytetään seurannassa ja ennakoivassa valmistelussa kokonaisuuksien hahmottamisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tietovarantoja ja olemassa olevaa dataa hyödynnetään ja analysoitua tietoa tuodaan osaksi päätöksentekoprosessia.
Traficomilaisia neuvottelemassa

Tiedonhallinta ja menettelyt virastossa

Tiedonhallintalain toimeenpano mahdollistaa hyvän tiedonhallintatavan toteutumisen Traficomissa. Tiedonhallintaa kehitetään järjestelmien ja toimintatapojen osalta sekä osana kehittämisen toimintamallia. Tiedonhallinnan painopisteenä Traficomissa on yhdenmukaistaminen ja hyvät käytännöt.
Datanhallintaa

Tietopalvelut edistää tietojen käyttöä

Traficomin ylläpitämät liikenne- ja viestintäasioiden rekisterit ovat lähtökohtaisesti julkisia. Rekistereiden tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten, yritysten ja yksityisten henkilöiden tarpeisiin. Suurin osa Traficomin vastaanottamista tietopyynnöistä kohdistuu liikenneasioiden rekisteriin. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojen luovuttamista käyttötarkoituksen mukaan sekä saada pääsy omiin henkilötietoihin.
Nuori mies kännykän kanssa autokorjaamossa

Tietovirrat

Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Näiden tehtävien hoitaminen edellyttää kattavaa tietopääomaa, joka koostuu laajoista viestinnän, liikenteen ja liikkumisen tietovarannoista.
Tietovirta

Traficomin kokonaisturvallisuuden hallinta

Kokonaisturvallisuuden hallintamallimme virastossa pohjautuu ISO 27001 -tietoturvastandardiin ja parhaisiin käytäntöihin. Hallintamalli ottaa kantaa viras-tomme sisäiseen toimintaan riskienhallinnan, tietoturvallisuuden, henkilöstöturval-lisuuden, tietosuojan, tilaturvallisuuden, varautumisen ja jatkuvuuden hallinnan osalta.
Traficomilaiset keskutelemassa