Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Johdon katsaus

Tämä tietotilinpäätös on osa raportointikokonaisuuttamme, joka tukee viraston johtamista ja kehittämistä. Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan tietojenkäsittelystä ja kuvaa tietovarannot, tietovirrat, tietosuojan ja -turvan sekä tietojenkäsittelyyn liittyvän riskienhallinnan.
Jarkko Saarimäki

Puhtaan liikenteen puolesta

Teemme konkreettisia tekoja nykyistä puhtaamman liikenteentoteutumiseksi. Yksi tavoitteistamme on vaikuttaa liikenteen päästöjen vähentämiseen, ajoneuvokannan uudistumiseen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentymiseen.
mies lapsi sylissään sinisen latautuvan sähköauton vieressä

Sujuvia ja turvallisia yhteyksiä kaikille

Suomeen rakennetaan valtakunnallista, ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää liikennejärjestelmää, joka takaa hyvän saavutettavuuden ihmisille ja elinkeinoelämälle. Tavoitteenamme on myös varmistaa ja edistää kiinteiden ja langattomien viestintäverkkojen ja -palvelujen saatavuus ja kehitys Suomessa.

Toimintavarma ja turvallinen liikkuminen ja digitalisaatio

Kyberturvallisuuden varmistaminen, langattomien viestintäverkkojen toimintavarmuuden turvaaminen ja liikenteen turvallisuuden edistäminen ovat keskeisiä tehtäviämme.

Valtion avustuksia liikenteeseen ja viestintään yli 200 miljoonaa euroa

Traficom myöntää valtiontukia ja -avustuksia sekä liikenteen, viestinnän että tietoturvan kehittämiseen. Viime vuonna avustuksia myönnettiin yli 200 miljoonaa euroa.