Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ennen radioluvan hakemista radiojärjestelmän käyttöön tarvittaviin radiotaajuuksiin suositellaan hakemaan taajuusvarausta radiojärjestelmän suunnittelua varten tai jos radiolähettimen hankkiminen edellyttää ennakkotietoa käytettävissä olevista radiotaajuuksista.

Näin hakija voi jo aikaisessa vaiheessa varmistua, että suunnitellun radioverkon käyttöön on saatavissa tarkoituksenmukaiset taajuudet. Taajuusvaraus myönnetään vain, jos sen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Jotta hakijalle voidaan varata teknisesti tarkoituksenmukaisia taajuuksia, tulee hakemukseen liitettävän radioverkkosuunnitelman perustua todelliseen ja toteutettavissa olevaan radiojärjestelmähankkeeseen.

Taajuusvarauksen sijasta voidaan radioverkolle hakea suoraan radiolupaa. Radiolupa voidaan myöntää ilman taajuusvarausta, jos lupahakemus radioverkkosuunnitelmineen on riittävän tarkka ja toteuttamiskelpoinen radioluvan myöntämiseksi ja luvan myöntämisen edellytykset myös muilta osin täyttyvät.

Vapaamuotoisen lupahakemuksen voi lähettää yhteydenottolomakkeella  tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: radiotaajuudet@traficom.fi.

Taajuuskaistojen 2300-2320 MHz ja 24,25-25,1 GHz muu käyttö 

Taajuuskaista 2300 - 2400 MHz on langattomien kameroiden käytössä.  Kamerakäytön suojaamiseksi jollain maantieteellisillä alueilla ei mahdollisesti voida ottaa paikallisia verkkoja käyttöön tai niille voidaan joutua asettamaan esimerkiksi tehorajoituksia. Tällaisia ovat mm. sellaiset alueet, joilla on käytössä useita langattomia kameroita yhtäaikaisesti ja säännöllisesti. Langattomien kameroiden käyttö taajuuskaistalla 2300-2320 MHz on kuitenkin poistumassa.

Taajuuskaista 24,3-25,1 on varattu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön tietyillä maantieteellisillä alueilla Espoossa, Tampereella ja Oulussa valtioneuvoston asetuksessa radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta (Ulkoinen linkki).

Paikallisiin verkkoihin liittyviä määrityksiä 

  • Matkaviestinverkolla tarkoitetaan 3GPP-teknologiaan perustuvaa verkkoa, jossa on liikkuvia päätelaitteita.
  • Paikallinen toiminta on joko asiakas-/liittymämäärän, maantieteellisen käyttöalueen perusteella tai muutoin käyttötarkoitukseltaan paikallista (esim. tehdas, satama, kauppakeskus, lentoasema, urheilukeskus, kaupunginosa, kylä tai kampus).
  • Vähäinen verkkopalvelu on käyttäjämäärältään, taloudellisilta vaikutuksiltaan tai viestintä-markkinamerkitykseltään vähäistä toimintaa. Vähäiseksi toiminnaksi katsotaan myös käytettävän taajuusmäärän tai muun teknisen toteutuksen suppeuden perusteella tai tarjottavan palvelun suppeuden perusteella vähäistä toimintaa.

Yleisellä matkaviestinverkolla tarkoitetaan viestintäverkkoa, jota käytetään viestintäpalvelujen tarjontaan ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille.

Yksityisellä matkaviestinverkolla tarkoitetaan viestintäverkkoa, jota käytetään viestintäpalvelujen tarjontaan ennalta rajatulle käyttäjäpiirille.

Päivitetty