Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Taajuusvarauksesta ja radioluvasta peritään taajuusmaksu, joka perustuu taajuusmäärään sekä muihin liikenne- ja viestintäministeriön taajuusmaksuasetuksessa määrättyihin maksuperusteisiin. Maksu lasketaan käyttämällä yleisen taajuusmaksun kaavaa paikallisille matkaviestinverkoille.

2300-2320 MHz5279,83 €
2300-2320 MHz10559,66 €
2300-2320 MHz201 119,31 €
24,25-25,1 GHz50310,92 €
24,25-25,1 GHz100621,84 €
24,25-25,1 GHz2001 243,68 €

Taulukko 1: esimerkkilaskelmia vuosittaisesta taajuusmaksusta eri taajuusmäärillä, kun väestöpeittokerroin on 0,05.

2300-2320 MHz0,60,052200000002500016000,0181295,51 119,31 €
24,25-25,1 GHz0,20,05220000000025000160000,0061295,51 243,68 €

Taulukko 2: Esimerkit laskettuna 2300-2320 MHz taajuusalueella 20 MHz kaistanleveydellä sekä 24,25-25,1 GHz taajuusalueella 200 MHz kaistanleveydellä.

Maksun kaava:

B0K1KasukS1295,50€, missä

B0 = (BKj) / Bref

Kj = 2,Bref = 25 kHz ja Kasuk = 0,05

Väestöpeittokerroin (Kasuk) määräytyy sen perusteella, kuinka paljon asukkaita on radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman käyttöoikeusalueella suhteessa Suomen väkilukuun. Taajuuskaistojen 2300 - 2320 MHz ja 24,25-25,1 GHz väestöpeittokerroin on kuitenkin aina vähintään 0,05. Sovellettavaa vähimmäisväestöpeittokerrointa suurempaa kertoimen arvoa käytetään vasta kun käyttöoikeusalueen asukasmäärä ylittää 275 000.

Numerointimaksut on esitetty Traficomin www-sivuilla.

Päivitetty