Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Aktuellt om nya sjötrafiklagen

På den här sidan

Nyheter

Transport- och kommunikationsverket Traficom granskar effektivt radiotillstånd för fritidsbåtar och behörighetsbevis under midsommarveckan inom finskt vattenområde. Granskningarna utförs i samarbet...
Många människor beger sig ut på vattnen för att njuta av Finlands sommar och festen mitt i sommaren. För att båtanvändningen ska förlöpa säkert, ligger ansvaret för aktiviteterna på en enda person ...
Antalet olyckor med dödlig utgång i sjötrafiken minskade betydligt år 2020. 30 personer omkom i sjötrafiken. Största delen av olyckorna inträffade efter att en roddbåt eller liten motorbåt kapsejsa...
När du hyr ut en farkost finns det flera saker som du måste ta i beaktande. Vi har samlat en checklista över det som man måste komma ihåg för att se till att uthyrningen och att sjötrafiken sker sä...
Trots att förra sommaren var en livlig tid för båtliv, minskade antalet båtolyckor med dödlig utgång betydligt förra året. År 2020 dog 28 personer i sjötrafiken. Största delen av olyckorna inträffa...
Transport- och kommunikationsverket Traficom, Polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen vill med gemensamma krafter förbättra säkerheten på sjön sommaren 2021. År 2020 medförde en ny sjötrafiklag...
Trots den livliga båtsommaren har antalet sjötrafikolyckor med dödlig utgång minskat markant i år. I januari–augusti omkom 24 människor i samband med båtliv, det är tio färre än i fjol.
Under den gångna båtsommaren har den nya sjötrafiklagen varit aktuell. Lagen som trädde i kraft i början av juni medför mer ansvar än tidigare för båtens befälhavare. Utöver befälhavarens ansvar bo...
Tre föreskrifter som Transport- och kommunikationsverket (Traficom) har utfärdat med stöd av sjötrafiklagen (782/2019) utfärdas igen på grund av upphörande av tidsfristen för notifiering till den E...
Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020. I och med den nya lagen ska man alltid ha med sig ett adekvat sjökort, om färden förutsätter ruttplanering. Sjökortets aktualitet måste bekräf...
Förra året inträffade totalt över 2 100 fritidsbåtsolyckor i Finland. Juli har traditionellt sett varit den månad då flest olyckor inträffat i vårt land. Förra året inträffade nästan en tredjedel a...
Den nya sjötrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020. I den nya lagen framhävs speciellt befälhavarens ansvarsfulla roll. Vad innebär detta i praktiken? Vi sammanställde en enkel checklista för bå...
Den nya sjötrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020. Båtens befälhavare ansvarar för att båten har nödvändig utrustning. Hur väljer jag lämpliga flytvästar och vilken annan utrustning behövs när ...
Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020. Lagen omfattar alla sjötrafikregler för båtförare. Till sjöss finns det ingen förkörsrätt, utan bara väjningsplikter. Vi har sammanställt en c...
Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020. Reformen lättade på regleringen av hyresbåtar och medförde förändringar i fråga om hyrning av båtar. Vad ska du framöver tänka på när du hyr e...
Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft idag den 1 juni 2020. Målet är en säkrare båtsommar i och med att den nya lagen ger alla båtförare tydligare spelregler än tidigare. Transport- och kommunikati...
Ikraftträdandet av sjötrafiklagen den 1 juni 2020 påverkade även behandlingen av förbud och begränsningar som berör sjötrafiken, och framöver kommer alla beslut om begränsningar och förbud enligt s...
Den nya sjötrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020. Lagen ökar sjöfartssäkerheten och underlättar båtförares vardag då författningar och anvisningar finns i ett och samma paket i framtiden. Vi t...
Den främsta orsaken till att flytväst inte används när man åker båt är helt enkelt att det inte finns någon. Att flytvästar känns obekväma och sjöförhållandena bedöms säkra nämns som anledningar ti...
Den nya sjötrafiklagen, som träder i kraft i början av juni, uppdaterar och samlar bestämmelserna för sjötrafiken och ger därmed alla båtförare tydligare spelregler för ett säkert båtliv. I den nya...