Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Antalet båtolyckor med dödlig utgång minskade betydligt under år 2020

Trots att förra sommaren var en livlig tid för båtliv, minskade antalet båtolyckor med dödlig utgång betydligt förra året. År 2020 dog 28 personer i sjötrafiken. Största delen av olyckorna inträffade efter att en roddbåt eller liten motorbåt kapsejsat eller fått slagsida. Innan båtsäsongen inleds är det dags att repetera principerna för tryggt båtliv.

Enligt förhandsstatistiken över sjöolyckor omkom 28 personer i sjötrafiken 2020. Det är 15 personer färre än 2019. Under åren 2016–2018 omkom i medeltal 45 personer.

”Vi hoppas att det handlar om en långvarig förändring i båtsäkerhetskulturen. Förra sommaren var livlig för båtlivet då människor reste mindre, och säsongen fortsatte länge på hösten. Vi för kampanj bland annat för flytvästbruk. Flytvästarnas betydelse för säkerhet och människoliv kan aldrig betonas för mycket”, säger teamledaren Suvi Toppari.

Flest personer omkom i sjötrafikolyckor 2020 i Kymmene älvs vattenled. I Finlands inlandssjöområden inträffade dock ovanligt få sjötrafikolyckor med dödlig utgång.

Av dem som omkom i sjötrafiken var 26 män och 2 kvinnor. Åldersfördelningen var i stort sett likadan som under de föregående åren. Största delen av personerna som omkom i sjötrafikolyckor var män över 54. De vanligaste orsakerna till olyckor var precis som under de föregående åren båtförarens felaktiga agerande, till exempel att man stått upp vid båtens kant eller gjort ett styrningsfel, samt alkohol.

”Det är oroväckande att andelen olyckor där alkohol varit en faktor har ökat. Om du druckit, åk inte ut till sjöss!”, betonar Toppari.

Det är dags att repetera principerna för säkert båtliv

Före den kommande båtsäsongen är en bra tid att repetera principerna för säkert båtliv och kontrollera att ens egna båtkunskaper och båtens utrustning är i skick.

”Befälhavaren ska ha koll på väjningsregler, sjömärken och hur man handlar i nödsituationer. Man ska ha ett aktuellt sjökort med sig på resor som förutsätter ruttplanering”, påminner Toppari.

Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft förra sommaren. Lagen sammanställer bestämmelserna om sjötrafiken som gäller båtfolket och ger på så sätt alla båttrafikanter tydligare spelregler för säkert båtliv. Den nya sjötrafiklagen betonar befälhavarens ansvar. Befälhavaren ansvarar bland annat för farkostens färd, säkerhet samt utrustning och hur den används.

”Man ska helst göra bra båtpraxis till en rutin!”, sammanfattar Toppari.  

Ytterligare information:

Förhandsstatistiken över sjöolyckor januari–december 2020 (Extern länk) på Traficoms statistiksida (Extern länk)

Den nya sjötrafiklagen (Extern länk)

Suvi Toppari, teamledare, tfn 029 534 5412, suvi.toppari@traficom.fi , på Twitter @SuviToppari

Kimmo Patrakka, ledande sakkunnig, tfn 029 534 6450, kimmo.patrakka@traficom.fi

Pasi Kilpelä, specialsakkunnig, tfn 029 534 6053, pasi.kilpela@traficom.fi